Ota käyttöön uusi sukupuolitietoisen viestinnän koulutus

Ota käyttöön uusi Sukupuolella väliä mediassa -koulutus: www.thl.fi/tasaarvomediassa

Maksuton Sukupuolella väliä mediassa -koulutus nostaa esiin sukupuolen ja muiden erojen merkityksen viestinnässä.

Koulutus tarjoaa:

  • vinkkejä sukupuolitietoiseen kielenkäyttöön ja kuvitukseen
  • apua haitallisten normien ja stereotypioiden tunnistamiseen
  • keinoja mediassa esiintyvien asiantuntijoiden monimuotoisuuden lisäämiseksi. 

Voit hyödyntää koulutuksen videoita, tehtäviä ja lisämateriaaleja vapaasti sekä oman oppimisesi tukena että järjestäessäsi koulutusta työyhteisössäsi. Koulutus on suunnattu erityisesti toimittajille ja viestinnän ammattilaisille, mutta siitä hyötyvät kaikki työssään viestivät.

Koulutuksen on laatinut THL:n Sukupuolella väliä? -hanke, joka sai rahoituksen Euroopan unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelmasta (2014–2020). Ota käyttöön myös hankkeen muut tuotokset ja materiaalit.

Lisätietoja:

Mia Teräsaho

kehittämispäällikkö

Yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Mannerheimintie 166

PL 30, 00271 Helsinki

  1. 029 524 7864

mia.terasaho(at)thl.fi

 

www.thl.fi/tasa-arvo

www.thl.fi/sukupuolellavalia