Peda-forum muuttui Yliopistopedagogiikaksi

Peda-forum muuttui Yliopistopedagogiikaksi

Kaikille yliopistojen opettajille ja opetuksen kehittäjille tarkoitettu Yliopistopedagogiikka-lehti on ilmestynyt. Lehden nimi on muuttunut Peda-forumista Yliopistopedagogiikaksi, ja lehti on siirtynyt verkkoon. Yliopistopedagogiikka-lehteä julkaistiin aiemmin nimellä Peda-forum – yliopistopedagoginen aikakausjulkaisu. Uusi Yliopistopedagogiikka-nimi kuvaa lehden sisältöä paremmin ja kattaa niin yliopistopedagogisen tutkimuksen kuin koulutuksenkin. Koska yliopistopedagoginen tutkimus on kansainvälistä, lehdelle annettiin myös englanninkielinen nimi Journal of University Pedagogy. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Lehdessä julkaistaan niin vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita kuin kirjoituksia opetuksen kehittämisestä ja kokeiluista. Referee-artikkeleissa julkaistaan lisäksi englanninkieliset abstraktit, jotta kirjoittajat voivat viitata julkaisuun myös kansainvälisesti. Lehteä julkaisee yliopistopedagogiikan asiantuntija- ja yhteistyöverkosto Peda-forum, ja sitä toimitetaan Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksessa yhteistyössä päätoimittajan ja toimitusneuvoston kanssa. Lehteä rahoittavat yliopistot yhteisesti.

Kevään lehden aiheita

Uusimmassa numerossa keskustellaan muun muassa plagioinnista, projektityöskentelyn opiskelusta yliopistossa ja siitä, kuinka teologian opiskelijoita ei kiinnosta heprean ja kreikan opiskelu. Lisäksi numerossa pohditaan monikulttuurisuutta ja kulttuurienvälistä oppimista.

Lehti löytyy osoitteesta www.yliopistopedagogiikka.fi, ja se on vapaasti kaikkien yliopistolaisten ja muiden kiinnostuneiden luettavissa.

Lisätietoja:

toimittaja Kaisa Kiuttu, puh. 040 805 4256, kaisa.kiuttu@jyu.fi
päätoimittaja Mari Murtonen, puh. 02 333 8639, mari.murtonen@utu.fi
toimitusneuvoston puheenjohtaja Anne Nevgi, puh. 09 1912 0627, anne.nevgi@helsinki.fi