Perusopetukseen valmistavan opetuksen ja lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen perusteet 2015 hyväksytty

Opetushallituksen verkkouutinen (13.11.2015):

Perusopetukseen valmistavan opetuksen ja lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen perusteet 2015 hyväksytty

Opetushallitus on hyväksynyt perusopetukseen valmistavan opetuksen ja lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman päivitetyt perusteet. Perusteiden mukaiset uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2016.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2015

Tällä hetkellä käytössä olevat perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet ovat vuodelta 2009, ja niitä on täydennetty määräyksellä vuonna 2014. Päivitettyjen perusteiden rakenne on lähes sama kuin nykyisissä perusteissa.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2015 on päivitetty yleisistä valtakunnallista tavoitteista ja tuntijaosta annetun asetuksen (422/2012) ja nykyisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Perusteisiin on sisällytetty tehtyjen säädösmuutosten edellyttämät muutokset sekä huomioitu muuttuneet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet.

Perusteita on päivitetty seuraavilta osin:

 • perusteet on muutettu vastaamaan uutta tavoite- ja tuntijakoasetusta sekä esiopetusta koskevaa lainsäädäntöä
 • muut perusteiden pohjana olevat säädökset on päivitetty ja säädöstiedot on viety perusteiden alaviitteisiin
 • vuonna 2014 annetut oppilashuoltoa koskevat muutokset on sisällytetty samaan normiin
 • perusteisiin on lisätty määräykset kurinpitokeinoja ja kasvatuskeskustelun käyttöä koskevan suunnitelman laatimisesta
 • tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevat tekstit on uudistettu vastaamaan uutta lainsäädäntöä
 • on huomioitu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin sisältyvä laaja-alainen osaaminen
 • toimintakulttuurin linjauksia on kuvattu aiempaa enemmän
 • viittaus kielitaidon tasojen kuvausasteikkoon on poistettu, koska se on poistettu myös perusopetuksen ja lukion perusteista suomi ja ruotsi toisena kielenä -oppimäärien osalta (päivitetty kuvausasteikko löytyy perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden suomi toisena kielenä -tukimateriaalista Opetushallituksen Edu.fi-verkkopalvelusta)

Perusteet Oph.fissä

Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2015

Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2015 on päivitetty yleisistä valtakunnallista tavoitteista ja tuntijaosta annetun asetuksen (942/2014) ja nykyisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Perusteisiin on sisällytetty tehtyjen säädösmuutosten edellyttämät muutokset.

Perusteita on päivitetty seuraavilta osin:

 • perusteet on muutettu vastaamaan uutta tavoite- ja tuntijakoasetusta
 • opiskeluhuoltoa koskevat muutokset on sisällytetty samaan normiin
 • perusteisiin on lisätty määräykset kurinpitokeinojen ja kasvatuskeskustelun käyttämistä koskevan suunnitelman laatimisesta
 • tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevat tekstit on uudistettu vastaamaan uutta lainsäädäntöä
 • viittaus kielitaidon tasojen kuvausasteikkoon on poistettu, koska se on poistettu myös perusopetuksen ja lukion perusteista suomi ja ruotsi toisena kielenä -oppimäärien osalta (päivitetty kuvausasteikko löytyy perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden suomi toisena kielenä -tukimateriaalista Opetushallituksen Edu.fi-verkkopalvelusta)

Perusteet Oph.fissä

Lisätietoja

Opetusneuvos Leena Nissilä, leena.nissila(at)oph.fi
Opetusneuvos Ulla Rönnberg, ulla.ronnberg(at)oph.fi

Verkkouutinen Opetushallituksen sivuilla