Perusopetuksen tuntijakoon siirtymiseen kolmen vuoden siirtymäaika

Perusopetuksen tuntijakoon siirtymiseen kolmen vuoden siirtymäaika

Valtioneuvosto hyväksyi torstaina vuodelta 2012 olevan perusopetuksen tuntijaon käyttöönotolle siirtymäajan. Perusopetuksen vuosiluokat 1-6 siirtyvät uuden tuntijaon ja uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen lukuvuonna 2016-2017. Vuosiluokat 7-9 jatkavat edellisen tuntijaon (2001) ja vuoden 2004 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien mukaisesti. Päättöarviointi tehdään vuoden 2004 perusteisiin sisältyviä päättöarvioinnin kriteerejä käyttäen. Vuosiluokat 7-9 siirtyvät vuosiluokka kerrallaan uuden tuntijaon ja uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen 2019 mennessä.

Opetushallitus valmistelee uudet opetussuunnitelman perusteet vuoden 2014 loppuun mennessä, eivätkä nyt annetut siirtymäsäännökset vaikuta perusteiden tai paikallisten opetussuunnitelmien valmistelun aikatauluun.

Siirtymävaihe toteutetaan porrastetusti, jotta taataan perusopetuksen oppilaiden vähimmäistuntimäärän täyttyminen sekä oikeudenmukainen ja valtakunnallisesti yhdenvertainen päättöarviointi. Portaittainen siirtyminen uuteen tuntijakoon myös helpottaa siirtymävaiheen järjestelyitä ja oppimateriaalihankintoja kuntien ja muiden opetuksen järjestäjän näkökulmasta. Siirtyminen vanhasta tuntijaosta ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista uuteen tuntijakoon ja uuteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin ei aiheuta lisäkustannuksia.

Opetushallitus järjestää esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistustyöhön liittyviä, osallistujille maksuttomia koulutustilaisuuksia vuonna 2014.

Lisätietoja: hallitusneuvos Janne Öberg, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh. 02953 30348

Tiedote OKM:n sivuilla