Perustaidot haltuun -koulutusmalli oppilaitosten ja kouluttajien käyttöön on julkaistu

perustaidot_kuva

Onko oppilaitoksessasi aikuisia maahanmuuttajaopiskelijoita, joilla on reikäinen koulutustausta tai tarvetta vahvistaa perustaitoja? Maksuton materiaali opettajien ja ohjaajien koulutuksen järjestämiseksi on nyt vapaasti saatavilla osoitteessa

https://peda.net/oppimateriaalit/perustaidothaltuun

Malli on suunnattu oppilaitoksille, jotka haluavat toteuttaa täydennyskoulutusta aikuisten maahanmuuttajien opettajille ja ohjaajille. Neljästä moduulista koostuva koulutusmalli on tehty Peda.net-alustalle, ja se on maksutta käytettävissä.

Voit kopioida koulutusmallin käyttöösi näillä ohjeilla.

Koulutusmallin keskiössä ovat aikuisten maahanmuuttajien perustaidot:

  • luku- ja kirjoitustaito,
  • numeeriset taidot,
  • opiskelutaidot sekä
  • tieto- ja viestintäteknologiset taidot.

Malliin sisältyvät tehtävät ja materiaalit antavat opettajille ja ohjaajille työkaluja näiden taitojen opetukseen. Lue lisää moduulien sisällöistä täältä.

Perustaidot haltuun -koulutusmalli on kehitetty Jyväskylän yliopistossa. Mallin perustana on tutkimusperustainen tieto oppimisesta, osaamisesta ja kielitaidon perustaitojen kehittymisestä. Tarjolla olevaa materiaalia on ollut tekemässä laaja tiimi, jolla on monipuolista asiantuntemusta kieleen, kielenoppimiseen, koulutukseen ja maahanmuuttoon liittyvistä teemoista.

Koulutusmalli on suunniteltu ja pilotoitu ESR-rahoitteisessa Perustaidot haltuun: malli maahanmuuttajien opetus- ja ohjaushenkilöstön koulutukseen -hankkeessa (2017–2020). Hanketta koordinoi Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Aurinkoisen kevään toivotuksin

Perustaidot haltuun -hankkeen väki

 

Mainos pdf-tiedostossa