PISA 2009 -raportti julkaistu 11.4.2012

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteesta (11.4.2012):

PISA 2009 -raportti selittää PISA-tulosten syitä ja muutossuuntia

PISA 2009 -tutkimuksesta on ilmestynyt tuore raportti Kestääkö osaamisen pohja?, joka tarkastelee vuonna 2010 julkistettujen tulosten muutostrendejä sekä eri oppilasryhmien välisiä eroja selittäviä tekijöitä.

Vaikka suomalaisnuorten lukutaidon tulokset olivat PISA 2009 -tutkimuksessa kansainvälisesti vertailtuna erinomaisia, suomalaisnuorten lukutaito on heikentynyt hieman viimeisen yhdeksän vuoden aikana. Heikkojen lukijoiden osuus hieman kasvoi ja erinomaisten lukijoiden osuus väheni. Tyttöjen ja poikien välinen ero lukutaidon osaamistuloksissa suureni entisestään ja kieliryhmien välinen ero pysyi edelleen merkittävänä. Myös oppilaiden asenteissa ja motivaatiossa oli huolestuttavia merkkejä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote kokonaisuudessaan

PISA09. Kestääkö osaamisen pohja?