Saamelaiskäräjälakityöryhmän mietintö julkaistu

Oikeusministeri Henriksson: Saamelaiskäräjälain uudistamisella kehitetään saamelaisten kulttuuri-itsehallintoa

– Saamelaiskäräjälaki antaa puitteet käräjien toiminnalle ja lain kehittäminen on saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon toteutumisessa keskeistä, sanoi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ottaessaan vastaan saamelaiskäräjälain uudistamista pohtineen työryhmän mietinnön Helsingissä tänään.

– Tämä mietintö sisältää useita muutosehdotuksia saamelaiskäräjälakiin, ehkä useampia kuin olimme ajatelleetkaan työryhmää asettaessa. Työryhmän työ on selvästi ollut oikea-aikaista ja vastannut selvään tarpeeseen kehittää lainsäädäntöä, ministeri totesi.

Lue oikeusministeriön tiedote kokonaisuudessaan (30.10.2013)

Työryhmä ehdottaa saamelaisen määritelmän täsmentämistä

Saamelaisen määritelmää ehdotetaan muutettavaksi. Muutoksilla korostettaisiin saamelaisen yhteisön – sukuyhteisön – merkitystä saamelaisuudelle. Saamelaiskäräjälain sisältämän saamelaisen määritelmän lisäksi tänään oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille mietintönsä luovuttanut työryhmä ehdottaa lakiin useita muita muutoksia.

Perustuslakiin pohjaavasta saamelaisten kulttuuri-itsehallinnosta säädetään saamelaiskäräjistä annetulla lailla, joka tuli voimaan vuoden 1996 alusta. Laki sisältää säännöksiä saamelaiskäräjien vaaleista samoin kuin käräjien kokoonpanosta, tehtävistä ja toimivallasta sekä saamelaiskäräjien toimielimistä ja toiminnasta.

Lähes 20 vuotta voimassa olleen lain toimivuutta ja ajanmukaisuutta on nyt arvioitu kokonaisuudessaan uudelleen. Oikeusministeriön asettaman työryhmän työn taustalla on sekä kansallisen lainsäädännön että kansainvälisen oikeuden kehitys.

Lue oikeusminiteriön tiedote kokonaisuudessaan (30.10.2013)

Saamelaiskäräjälakityöryhmän mietintö oikeusministeriön sivuilla