Selvitys: Omien äidinkielten ja uskontojen opetus osaaviin käsiin

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston viestintäosasto

24.1.2019 9.26

Tiedote

 

Opettajien pätevyys ei vieläkään ole riittävää vähemmistöäidinkielissä ja -uskonnoissa eikä myöskään elämänkatsomustiedon opetuksessa. Tämä ilmenee 24.1. julkaistusta Helsingin yliopiston tutkijoiden selvityksestä. Vastasaapuneiden opettaminen vaatii opettajalta kielikasvatustaitoja, joita ei koulutuksessa tarjota toistaiseksi kattavasti. Tilanne on selvityksen mukaan sama kaikilla koulutusasteilla varhaiskasvatuksesta opettajankoulutukseen.

Erityisen haastavalta vaikuttaa ammatillisen koulutuksen tilanne: lyhytkestoisessa ja tiivistahtisessa ammatillisessa koulutuksessa pitäisi kaikki opiskelijat ohjata työelämään, mutta peruskoulutukseen jääneet aukot vaikeuttavat tavoitteeseen pääsemistä.

Koulujen monet kielet ja uskonnot -selvityksen mukaan asia on ajankohtainen, koska kansojen lisääntynyt liikkuvuus ja globalisaatio moninaistavat yhteiskuntaa ja lisäävät enenevässä määrin kielten ja uskontojen kirjoa kulttuurissamme. Maahanmuuttajien integroitumisen avainkysymyksiä ovat kielen ja kulttuurin omaksuminen sekä sen rinnalla mahdollisuus oman kulttuurin, uskonnon ja äidinkielen ylläpitoon. Pedagogiseen pätevöitymiseen tähtäävän koulutuksen tarjonta ei vastaa tarpeeseen etenkään pienryhmäuskontojen ja katsomusaineiden kohdalla; sama koskee vähemmistöäidinkieliä ja vastasaapuneiden peruskoululaisten valmistavaa opetusta.

Tutkijoiden mukaan samanlaisena toteutettu opettajankoulutus ei takaa alueellisesti tasa-arvoista koulutuspolitiikkaa: suurten kuntien monimuotoiset ja määrällisesti huomattavan erilaiset tarpeet korostuvat, kun taas pienemmissä kunnissa näiden alojen opettajien virantäyttö on vaikeampaa. Eri koulutusaloilla kieli- ja kulttuuritietoisuuden ohuus tai jopa puuttuminen voivat näkyä eri tavoin: katsomuskasvatuksen merkitystä varhaiskasvatuksessa ei esimerkiksi ymmärretä tai ammatillisessa koulutuksessa eri äidinkielet ja katsomusaineet eivät kuulu opetettaviin aineisiin.

”Koulujen monet kielet ja uskonnot” -selvitys toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa. Selvitys tehtiin Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa, ja raportin ovat toimittaneet Liisa Tainio ja Arto Kallioniemi. Työryhmässä olivat Maria AhlholmRaisa AhtiainenMikko AsikainenLotta Avelin, Iina GrymRisto HotulainenJussi Ikkala, Arto Kallioniemi, Marja Laine,Ninni Lankinen, Katju Lehtola, Esko LindgrenIrene RämäTuomas Sarkkinen, Liisa Tainio, Marja TammEmilia Tuovila ja Niklas Virkkala.

Raportti

Lisätiedot: 

äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan professori Liisa Tainio, Helsingin yliopisto,  p. 050 4482524, liisa.tainio(at)helsinki.fi

uskonnon didaktiikan professori Arto Kallioniemi, Helsingin yliopisto, p. 050 4154722, arto.j.kallioniemi(at)helsinki.fi

 

Alkuperäinen uutinen opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla