Selvitys ruotsinkielisen ammattillisen koulutuksen kehittämisestä

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote (9.1.2015):

Selvitysmies Norrback esittää ruotsinkielisen ammatillisen koulutuksen kehittämistä

Ruotsinkielisen ammatillisen koulutuksen kehittämistä pohtinut selvitysmies, ministeri Ole Norrback luovutti ehdotuksensa perjantaina ministeriölle. Selvitystyö on osa vuosina 2014 – 2016 toteutettavaa toisen asteen koulutuksen rakenteellista uudistamista.

Selvityksessä ehdotetaan, että ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän toimivuutta tulisi arvioida vähintään kolmen vuoden välein ruotsinkielisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon varmistamiseksi.

Rahoituksen vähentyessä on tärkeää, että nykyiset ruotsinkieliset koulutuksen järjestäjät muodostaisivat suurempia kokonaisuuksia, jotta voidaan turvata ruotsinkielinen ammatillinen koulutus ja opiskelupaikat pitkällä aikajänteellä. Ruotsinkielinen ammatillinen koulutus tulisi siksi kokonaisuudessaan keskittää ruotsinkielisille koulutuksen järjestäjille. Lisäksi suomen- ja ruotsinkielisten oppilaitosten olisi lisättävä yhteistyötään, jotta opiskelijoilla olisi mahdollisuus suorittaa opintojaan molemmilla kotimaisilla kielillä tai muulla kielellä. Käytännön opiskelu ja työpaikalla tapahtuva opiskelu sen sijaan tulisi toteuttaa yhteisesti. Erityisen tärkeää tämä on palvelualoilla, joilla tulee pystyä palvelemaan molemmilla kielillä. Selvitysmies ehdottaa lisäksi, että ruotsinkielisen koulutuksen järjestäjien yhteistyötä ja vastuuta ruotsinkielisestä ammatillisesta koulutuksesta tulisi vahvistaa säädöksiä muuttamalla.

Ammatillisen koulutuksen opettajankoulutuksessa koulutuksen järjestäjien, Åbo Akademin kasvatustieteellisen tiedekunnan ja muiden koulutuksen järjestäjien tulisi lisätä yhteistyötään. Tavoitteena tulee olla pedagogisesti pätevien ruotsinkielisten opettajien määrän lisääminen. Tiedekunnan tulisi myös tarjota enemmän ammatillisesti suuntautuneita opintoja osana kasvatustieteellisiä opintoja.

Etelä-Suomessa ruotsinkielistä ammatillista koulutusta selvitysmies vahvistaisi siten, että Axxell Utbildning Ab, Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab ja Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland hakisivat yhteistä koulutuksen järjestämislupaa ministeriöltä. Uuden järjestäjän tulisi ottaa kokonaisvastuu niin ruotsinkielisestä ammatillisesta peruskoulutuksesta, ammatillisesta lisäkoulutuksesta kuin oppisopimuskoulutuksestakin.

Pohjanmaalla puolestaan Optima Samkommunin ja Svenska Österbottens förbund för utbildning och kulturin tulisi hakea yhteistä järjestämislupaa ministeriöltä omalle alueelleen. Järjestäjä vastaisi Pohjanmaalla ruotsinkielisestä ammatillisesta perus- ja lisäkoulutuksesta sekä oppisopimuskoulutuksesta.

Selvityksessä tehdään myös ehdotuksia muiden ruotsinkielisten ammatillisen koulutuksen järjestäjien toiminnan kehittämiseksi.

Suomessa on nykyisin 13 koulutuksen järjestäjää, joilla on lupa järjestää ruotsinkielistä ammatillista peruskoulutusta yhdellä tai useammalla koulutusalalla. Ruotsinkielisessä oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa koulutuksessa oli vuonna 2012 kaikkiaan 7 643 opiskelijaa.

Lisätietoja: selvitysmies Ole Norrback, puh. 044 317 1316

Selvitys

Tiedote OKM:n sivuilla