Selvitys: Saamelaisperheet eivät saa riittävästi palveluja omalla äidinkielellään

Selvitys: Saamelaisperheet eivät saa riittävästi palveluja omalla äidinkielellään

Sosiaali- ja terveysministeriön uutinen (6.2.2017):

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) teettämän selvityksen mukaan saamelaislasten, -nuorten ja -perheiden oikeus omakielisiin palveluihin toteutuu heikosti.

Saamelaisten kotiseutualueella tilanne on hiukan parempi kuin sen ulkopuolella, mutta kotiseutualueellakin kielikohtaiset erot ovat suuret. Kaikista heikoin tilanne on koltansaamenkielisillä.

Omakielisiä peruspalveluja on vahvistettava – kulttuuria unohtamatta

Selvityksen mukaan saamelaislasten ja -perheiden perusoikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutumiseksi saamen kielellä tarjottavia sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluita on vahvistettava etenkin saamelaisalueen ulkopuolella. Myös saamenkielisen koulutetun henkilöstön saatavuutta on lisättävä. Lapsille ja nuorille olisi järjestettävä saamenkielistä toimintaa niin nuorisotyön, kulttuurin kuin liikunnankin saralla.

Ennen kaikkea eri palveluja olisi kehitettävä siten, että ne vastaavat sisällöllisesti saamelaisten omaa käsitystä ja tarvetta näistä palveluista.

Saamelaisjärjestöjen roolia ja resursseja olisi vahvistettava, sillä järjestöillä on merkittävä asema saamen kielen ja kulttuurin ylläpitämisessä erityisesti saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella.

”Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma vie selvityksen ehdotuksia osaksi maakunnissa alkanutta uudistustyötä. On erittäin tärkeää, että myös saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella – sekä kunnissa että tulevissa maakunnissa – ymmärretään saamelaisvähemmistön oikeudet alkuperäiskansana”, muistuttaa LAPE-ohjausryhmän puheenjohtaja Maria Kaisa Aula.

Selvityksen teki Saamelaiskäräjien yhteydessä toimiva Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen saamelaisyksikkö. Selvitys kattoi sosiaali- ja terveys-, perusopetus-, nuorisotyö- ja kulttuuripalvelut sekä seurakuntien tarjoaman toiminnan.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on hallituksen kärkihanke, jonka tavoitteena on edistää lasten ja perheiden hyvinvointia.

Lisätietoja

Maria Kaisa Aula, LAPE-muutosohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja, p. 050 530 9697
Hallintopäällikkö Pia Ruotsala, Saamelaiskäräjät, etunimi.sukunimi(at)samediggi.fi, p. 040 726 2688
Riitta Lehtola, Saamelaiskäräjät,  p. 040 768 7725

Uutinen STM:n sivuilla