Vanhempien koulutustaustaa esitetään perusopetuksen rahoitusmittariksi

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteesta (28.5.2012)

Selvityshenkilöt esittävät vanhempien koulutustaustaa perusopetuksen rahoitusmittariksi

Koulujen toimintaympäristön haasteellisuutta kuvaavia indikaattoreita pohtineet selvitysmiehet esittävät perusopetukseen uutta rahoitusmittaria, jonka tarkoituksena on ottaa huomioon koululaisten vanhempien koulutustausta. Uusi koulutusindikaattori perustuisi niiden 30‒54-vuotiaiden kuntalaisten määrään, joilla ei ole peruskoulun jälkeen suoritettua tutkintoa.

Selvitys liittyy hallituksen tavoitteeseen estää koulujen eriytyminen ja vähentää väestöryhmien välisiä eroja oppimistuloksissa. Koulujen väliset erot ovat kasvaneet voimakkaasti 2000-luvulla, ja hallituksen tavoitteena on puolittaa ero vuoteen 2020 mennessä. Esitetty mittari perustuu hallitusohjelmaan, jonka mukaan valtionosuusuudistuksessa tavoitteena on, että perusopetuksen rahoitus jatkossa perustuisi nykyistä enemmän perusopetuksen toimintaympäristöä kuvaaviin indikaattoreihin, esimerkiksi kunnan maahanmuuttajien väestöosuuteen, aikuisväestön koulutustasoon sekä työttömyysasteeseen.

Selvityshenkilöiden mukaan perusopetusta antavissa kouluissa on havaittu sellaista oppimistulosten eriytymistä, joka on ilmeisessä yhteydessä vanhempien koulutustaustaan.

Selvityshenkilöiden mukaan kesällä 2012 käynnistyvässä valtionosuusjärjestelmän uudistamisessa perusopetuksen valtionosuuden tulee edelleen perustua oppilasmääriin ja kuntakohtaisesti määräytyviin korotuksiin. Selvityshenkilöiden mukaan yläkouluissa annettavan opetuksen kalliimpi hinta tulee edelleen ottaa huomioon valtionosuuden määräytymisessä.

Tiedote kokonaisuudessaan / Pressmeddelande

Raportti
Perusopetuksen aika – selvitys koulujen toimintaympäristöä kuvaavista indikaattoreista

Rapporten
Dags för grundläggände utbildning. Utredning om indikatorer som beskriver skolornas verksamhetsmiljö