SUKOL palkitsi kieltenopettajia

Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry jakaa vuosittain Vuoden kieltenopettaja -tunnustuksen. Tänä vuonna tunnustuksen saa Olli-Pekka Lindgren.

Vuoden kieltenopettaja 2019 Olli-Pekka Lindgren opettaa espanjaa ja ruotsia Turun yliopiston Kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön opiskelijoille. Hän opettaa myös espanjaa Porin seudun kansalaisopistossa. 

Tunnustuksella SUKOL haluaa tuoda esille korkeakoulujen ja vapaan sivistystyön tekemän kieli- ja kulttuuriopetuksen merkitystä. SUKOL painottaa, että ammatti- ja tiedekorkeakoulujen kieltenopetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle kansainvälistyvässä työelämässä tarvittava kieli- ja viestintätaito, joka perustuu aiemmin hankittuun peruskielitaitoon.  

Olli-Pekka Lindgren korostaa, että vieraan kielen opiskelu monipuolistaa identiteettiä ja opettaa ajattelemaan laajemmin. Jokainen kieli avaa käsityksen kulttuuriin, erilaisuuteen ja suvaitsevuuteen.

Lindgreniä ehdottivat vuoden kieltenopettajaksi hänen kollegansa seuraavin sanoin: ”Olli-Pekka on opettajana innostava, kannustava ja ajankohtaisiin teemoihin paneutuva. Työparina Olli-Pekka on paitsi empaattinen ja hauska myös rakentavaa palautetta antava, kyseenalaistava ja rohkaiseva.”

Vuoden kieltenopettaja -tunnustukseen liittyy 1 000 euron rahapalkinto, jonka lahjoittaa Sanoma Pro. Vuoden kieltenopettaja 2019 -palkinto jaetaan SUKOLin syysliittokokouksessa Helsingissä 23.11.2019.

Monsieur Abitti

Kieltenopettajien kansainvälinen kattojärjestö FIPLV myöntää vuosittain FIPLV Award -palkintoja ansioituneille kieltenopettajalle. SUKOLin ehdotuksesta FIPLV Award -palkinnon saa tänä vuonna Jaakko Laaksonen, joka opettaa ranskaa F. E. Sillanpään lukiossa ja Hämeenkyrön kansalaisopistossa.

Jaakko Laaksonen tunnetaan kieltenopettajien keskuudessa hänen tietoteknisestä osaamisestaan, joka viime vuosina on näkynyt erityisesti sähköiseen ylioppilastutkintoon liittyvissä kysymyksissä. Laaksonen on kouluttanut satoja lukion kieltenopettajia Abitti-ohjelman käyttöön. 

FIPLV Award -palkinnon perusteluissa mainitaan, että Jaakko Laaksonen on koko pitkän uransa ajan ollut mukana pedadogiikan kehittämisessä. Hän on aina mielellään jakanut asiantuntemustaan SUKOLin ja kieltenopettajien kesken. Häntä arvostetaan paitsi kieltenopettajana myös käytännönläheisenä kouluttajana.

Jaakko Laaksonen on innokas ranskalaisen kulttuurin harrastaja, ja hän pitää myös ranskalaisia ruokakursseja.

FIPLV Award jaetaan SUKOLin syysliittokokouksessa Helsingissä 23.11.

Haastattelupyynnöt:

Vuoden kieltenopettaja Olli-Pekka Lindgren; olpeli(at)utu.fi; p. 044 502 4067

FIPLV Award -palkittu Jaakko Laaksonen; jaakko.k.laaksonen(at)gmail.com; p. 045 678 9711

Lisätietoja palkinnoista:

Sanna Karppanen; sanna.karppanen(at)sukol.fi; p. 040 511 4062