Suomen Akatemialta huomattava rahoitus kielentutkimukseen

Jyväskylän yliopistossa tehtävä kielentutkimus on saanut merkittävän rahoituksen Suomen Akatemialta. Tutkimusalueelle myönnetty rahoitus on yhteensä 1,1 miljoonaa euroa.

Soveltavan kielentutkimuksen keskus sai rahoitusta kahdelle hankkeelle. Erikoistutkija Sari Pöyhösen johtaman tutkimusprojektin tavoitteena on arvioida kriittisesti, millainen rooli kielitaidolla, monikielisillä ja monikulttuurisilla käytänteillä sekä identiteeteillä on työikäisten maahanmuuttajien integroitumisprosessissa työ- ja ammattiyhteisöihin Suomessa. Tutkijatohtorin projektin määräraha myönnettiin puolestaan suomalaisen korkeakoulutuksen kansainvälistymispolitiikkaa kielinäkökulmasta tarkastelevalle tutkija Taina Saariselle.

Kielten laitoksesta tutkijatohtorin määräraha myönnettiin Minna Sunille, joka tutkii suomea toisena kielenä oppivien maahanmuuttajien kielen käyttöä ja oppimista maahanmuuttajien arkisissa sosiaalisissa tilanteissa ja yhteisöissä.

– Rahoitusta saaneet hankkeet edustavat soveltavaa kielentutkimusta eli kytkeytyvät vahvasti yhteiskunnallisesti ajankohtaisiin, kieleen liittyviin kysymyksiin. Rahoitus on tunnustus kielentutkimuksen korkeasta laadusta yliopistossamme ja kannustaa jatkamaan määrätietoista työtä alueen edelleen kehittämiseksi, toteavat Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Tarja Nikula ja kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhta.

Lisätietoja:
Johtaja Tarja Nikula, puh. (014) 260 3522 tai 040-5565877, tarja.nikula@jyu.fi