Teemaryhmäehdotukset Kasvatustieteen päiville 16.5.2021 mennessä

KTP_2021

Ehdota teemaryhmää Kasvatustieteen päiville 16.5.2021 mennessä

Kasvatustieteen päivien 2021 teema kutsuu pohtimaan oppimisen ja hyvinvoinnin kysymysten yhteen kietoutumista niin yksilöiden kuin yhteisöjen näkökulmasta. Teeman myötä herätämme keskustelua siitä, mitä hyvinvoinnilla tarkoitetaan ja miten sitä voidaan vahvistaa. Olennaisia kysymyksiä ovat, mikä on yhteiskunnan ja sen eri instituutioiden vastuu jäsentensä hyvinvoinnista sekä miten tunnistamme oppimisen ja hyvinvoinnin yksilöllisiä ja yhteisöllisiä mekanismeja ja kehityskulkuja? Oppimisen ja hyvinvoinnin kysymykset korostuvat erityisesti digitaalisissa ja verkottuneissa yhteisöissä, joihin arkemme yhä enenevästi kietoutuu. 

Pyydämme teemaryhmä-, symposium- ja esiseminaari-ehdotuksia 16.5.2021 mennessä. Ehdotettavien teemaryhmien toivotaan olevan selkeitä, kyseistä teemaa valottavia ja tutkijakuntaa laajemminkin yhdistäviä kokonaisuuksia, jotka mahdollisuuksien mukaan liittyvät päivien teemaan. Toivomme teemaryhmien myös kattavan monipuolisesti kasvatustieteen eri osa-alueita ja tulokulmia. 

Kasvatustieteen päivien 2021 konferenssitoimikunta valitsee tehtyjen ehdotusten pohjalta päiville hyväksyttävät teemaryhmät. Varaamme myös mahdollisuuden ehdottaa teemaryhmien yhdistämistä.

Teemaryhmiä, symposiumeja ja esiseminaareja ehdotetaan sähköisen konferenssijärjestelmän kautta 6.4. – 16.5.2021. Ilmoitus teemaryhmien, symposiumien ja esiseminaarien hyväksymisestä toimitetaan 11.6.2021 mennessä. Hyväksyttyjen teemaryhmien vastuuhenkilöt sitoutuvat arvioimaan teemaryhmään tarjotut abstraktit ja laatimaan esitysaikataulun. Vastuuhenkilöt huolehtivat myös teemaryhmien puheenjohtajuudesta. 

Lisätietoja Kasvatustieteen päivien verkkosivuilta www.jyu.fi/kt-paivat2021 tai sähköpostitse kt-paivat2021@jyu.fi. Löydät Kasvatustieteen päivät 2021 myös Twitteristä @KT2021JYU ja aihetunnisteella #ktpäivät2021.

Terveisin Kasvatustieteen päivien konferenssitoimikunnan puolesta

Marja Mäensivu