Tiedote: 84 miljoonaa euroa haettavissa varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö 5.6.2020 14.56 Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 5.6.2020 avannut valtionavustushaun koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi lukuvuodelle 2020-2021. Avustukset myönnetään, mikäli eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahan vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa.

Valtionavustus on tarkoitettu lasten ja oppilaiden kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiseen ja varhaiskasvatuksen digitoimintakulttuurin kehittämiseen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi.

- Avustuksen tavoitteena on varmistaa, että suomalaisessa peruskoulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa pystytään poikkeusolojen jälkeen turvaamaan erityisesti heikoimmassa asemassa olevien lasten oppimisen ja hyvinvoinnin edellytykset. Meidän vahva tavoitteemme on varmistaa, että koronakevät ei pääse jättämään pysyviä jälkiä suomalaisten koululaisten osaamiseen, opetusministeri Li Andersson toteaa.

Soveltamisasetuksen voimassaolon rauettua 14.5.2020 suomalaisissa kouluissa siirryttiin takaisin lähiopetukseen. Poikkeusolojen aikana edellytykset tukea lasten oppimista, kehittymistä ja hyvinvointia ovat olleet hyvin rajoittuneita ja jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa olevien lasten tilanne on saattanut heikentyä. Tuen ja tukiopetuksen tarvetta saattaa esiintyä poikkeusolojen vuoksi myös sellaisilla lapsilla ja oppilailla, joilla ei ole aikaisemmin ollut tuen tarpeita tai koulunkäyntiin liittyviä ongelmia. Valtionavustuksella varmistetaan edellytyksiä tukea heikommassa asemassa olevien, vieraskielisten, maahanmuuttotaustaisten sekä erityisen ja tehostetun tuen piirissä olevien lasten ja oppilaiden oppimista ja kehitystä. Lisäksi tavoitteena on tukea poikkeusolojen aikana perusopetuksen kesken jättäneiden oppilaiden oppimista.

Erityisavustusta koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi voidaan käyttää muun muassa seuraaviin toimiin:

Varhaiskasvatuksessa tukitoimien tehostamiseen ja tuen (ml. suomi/ruotsi toisena kielenä -opetus) järjestämiseen niille lapsille, joille varhaiskasvatuksen järjestäjän toimesta on arvioitu olevan tuen tarvetta koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi, varhaiskasvatuksen digitoimintakulttuurin kehittämiseen sekä moniammatillisen yhteistyön ja palveluiden tehostamiseen poikkeusolojen vaikutusten tasaamiseksi.

Esi- ja perusopetuksessa avustusta voidaan käyttää tukiopetuksen ja osa-aikaisen erityisopetuksen sekä muun tuen järjestämiseen niille oppilaille, joilla opetuksen järjestäjä arvioi koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten vuoksi olevan puutteita opetussuunnitelman perusteiden mukaisten osaamistavoitteiden osalta, oppilaanohjaukseen sekä moniammatillisen yhteistyön tehostamiseen sekä yhteisöllisen oppilashuollon ja yksilöllisen oppilashuollon palvelujen tehostamiseen poikkeusolojen vaikutusten tasaamiseksi.

Avustusta on haettavissa lukuvuodelle 2020-2021 yhteensä 84 miljoonaa euroa, josta enintään 70 miljoonaa euroa esi-ja perusopetuksessa ja enintään 14 miljoonaa varhaiskasvatuksessa.

Hakuaika alkaa 5.6.2020 ja päättyy 25.6.2020.

Päätökset pyritään tekemään siten, että määräraha on käytettävissä 1.8.2020 alkaen

Hakuilmoitus

Lisätietoja:

Varhaiskasvatus:

  • Opetusneuvos Kirsi Alila, puh. 0295 330 365
  • Opetusneuvos Tarja Kahiluoto, puh. 0295 330386
  • Projektisihteeri Aili Tervonen,  0295 330216

Esi- ja perusopetus:

  • Opetusneuvos Mika Puukko, puh. 0295 330032
  • Projektisihteeri Aili Tervonen,  0295 330216

Opetus- ja kulttuuriministeriö | minedu.fi | info@minedu.fi

 

Alkuperäinen tiedote opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla