Tiedote: Aikuisten perusopetus uudistuu

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote (6.10.2016):

Aikuisten perusopetus uudistuu

Perusopetuslakia muutetaan aikuisten perusopetuksen osalta. Hallitus antoi torstaina asiaa koskevat hallituksen esitykset eduskunnalle. Erityisesti maahanmuuttajien tarpeisiin vastaavassa aikuisten perusopetuksessa opiskelu perustuu aina lähtötason arviointiin, jossa tunnistetaan aiemmin hankittu osaaminen.

Aikuisten perusopetuksen uudistuksella tavoitellaan yhtä yhtenäistä opiskelupolkua oppivelvollisuusiän ylittäneille. Kokonaisuuteen yhdistyvät aiemmat perusopetukseen valmistava opetus sekä luku- ja kirjoitustaidon opetus.

Esitetyssä uudistuksessa opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman merkitys korostuu. Jokaisen opiskelijan lähtötaso on arvioitava ja hänelle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opintojen laajuus ja kesto määritetään tässä suunnitelmassa. Aikaisemmin suoritetut opinnot tai muutoin hankittu osaaminen tulee tunnistaa ja tunnustaa. Päätoimisesti opiskellen opinnot tulee suorittaa enintään viidessä vuodessa.

Aikuisten perusopetus on aikoinaan laadittu kansakouluopintojen täydentämistä ja kesken jääneen peruskoulun suorittamista ajatellen. Kasvavan maahanmuuton myötä suurimmaksi kohderyhmäksi on muodostunut maahanmuuttajat.

Aikuisten perusopetuksella on esityksessä kaksivaiheinen rakenne. Alkuvaihe voi tarpeen vaatiessa sisältää luku- ja kirjoitustaidon opetusta. Opetuksen tarkemmat kurssimäärät säädetään valtioneuvoston asetuksessa, joka annetaan eduskuntakäsittelyn valmistuttua.

Henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan voi sisältyä myös opiskelua muissa oppilaitoksissa, esimerkiksi ammatillisia opintoja, sekä työelämään tutustumista.

Uusimuotoinen oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetus käynnistyy vuoden 2018 alusta. Opetushallituksessa on käynnistetty aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden päivittäminen.

Lisätietoja:
hallitusneuvos Janne Öberg (OKM), puh. 02953 30348
opetusneuvos Annika Bussman (OKM), puh. 02953 30407

Tiedote OKM:n sivuilla