Tiedote: Ammatilliseen koulutukseen haettavana kevään aikana 49 miljoonaa euroa

Opetus- ja kulttuuriministeriö 30.1.2019 15.10 Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa keväällä 2019 yhteensä noin 49 miljoonalla eurolla. Tästä 34 miljoonaa euroa jaetaan strategiarahoituksena ja 15 miljoonaa valtionavustuksina. Strategiarahoituksen haku avautuu 30. tammikuuta ja muut avustukset tulevat jakoon helmikuussa.

- Ammatillisen koulutuksen reformi on suurin koulutusuudistus kahteen vuosikymmeneen, ja yhteinen tehtävämme on varmistaa toteutuksen onnistuminen. Uuden rahoitusmallin mukaisella strategiarahoituksella ja reformin tukiohjelmalla voimme tukea tätä työtä koulutuksenjärjestäjätasolla. Toimiva ammatillinen koulutus on erityisen tärkeää nyt, kun talouden kasvun myötä työelämä tarvitsee osaajia kaikkialla Suomessa, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

Vuonna 2019 strategiarahoitusta myönnetään seuraaviin kehittämiskokonaisuuksiin:

  • Ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimintakyvyn vahvistaminen
  • Ammatillisen koulutuksen ydinprosesseihin liittyvän osaamisen varmistaminen: HOKS-prosessin ja koulutus- ja oppisopimuksen palveluprosessin osaamisen kehittäminen
  • Tietyn toimialan ammatillisen koulutuksen valtakunnallinen kehittäminen: lentokoneasennus
  • Ammattitaitokilpailujen järjestäminen

Strategiarahoituksella tuetaan erityisesti hankkeita, joilla parannetaan ammatillisen koulutuksen laatua ja saavutettavuutta sekä uudistetaan koulutustarjonnan rakennetta vastaamaan mahdollisimman hyvin koulutustarpeeseen.

Tukea voidaan myöntää myös kehittämistoimista aiheutuviin tilojen ja laitteiden käytön uudistuksiin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi sellaisten tilaratkaisujen toteuttamissuunnitelmat, jotka parantavat saavutettavuutta ja järjestäjän kykyä vastata kysyntään, edesauttavat yksilöllisiä opintopolkuja tai koulutuksen joustavaa järjestämistä eri asiakasryhmille. Lisäksi strategiarahoituksella tuetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhdistymishankkeita.

Strategiarahoituksella tuetaan koulutuksen järjestäjän henkilöstön osaamisen kehittämistä siten, että osaaminen vastaa uuden lainsäädännön edellytyksiä henkilökohtaistamisprosessissa (HOKS) ja koulutus- ja oppisopimuksen palveluprosessissa sekä tukee yhteisesti kehitettyjen toimintamallien tehokasta käyttöönottoa. Tavoitteena on varmistaa HOKS-prosessin ja koulutus- ja oppisopimuksen palveluprosessin yhdenmukaisuutta ja toimivuutta. Yhteisiä toimintamalleja on kehitetty valtakunnallisissa Parasta-kehittämishankkeissa.

Lisäksi helmikuussa tulee hakuun valtionavustuksia osana ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon tukiohjelmaa. Kevään aikana jaetaan kaikkiaan noin 15 miljoonaa euroa. Avustukset jaetaan pääosin Opetushallituksen kautta.

Avustuksilla tuetaan ammatillisen koulutuksen viestintä- ja vetovoimatoimia sekä kehitetään vankilaopetusta, uusia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja, pedagogista johtamista, koulutuksen järjestämisessä tarvittavan tiedon käyttöön liittyvää osaamista sekä oppimisanalytiikkaa.

Syksyllä haettavaksi tulee avustuksia mm. kesällä valmistuvan ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttamisen tueksi.

Lisätietoja:

ylijohtaja Mika Tammilehto, p. 0295 330 308

erityisavustaja Daniel Sazonov, p. 045 1296812

Tarkemmin strategiarahoituksesta

 

Alkuperäinen tiedote opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla