Tiedote: Ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa tuetaan 60 miljoonan euron tukipaketilla

1.11.2017 9.01 Tiedote

Ammatillinen koulutus uudistuu ensi vuoden alusta, kun ammatillisen koulutuksen uusi lainsäädäntö astuu voimaan. Ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon tueksi on käynnistetty laaja ohjelma, jossa tuetaan koulutuksen järjestäjiä toiminnan uudistamisessa. Ohjelmaan on varattu noin 60 miljoona euroa vuosille 2017-2020. Tavoitteena on uudistaa ammatillisen koulutuksen toimintakulttuuria kokonaisvaltaisesti ja pysyvästi.

- Ammatillisen koulutuksen reformi on suurin koulutusuudistus kahteen vuosikymmeneen. Haluamme tukea reformin onnistunutta toimeenpanoa ja auttaa koulutuksenjärjestäjiä ja opettajia muutoksessa laajalla tukiohjelmalla, jonka rahoitus kokonaisuudessaan on noin 60 miljoonaa euroa vuosien 2017-2020 aikana. Panostamme muun muassa opettajien osaamisen kehittämiseen, keskeyttämisten vähentämiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn sekä uudenlaisiin toimintamuotoihin ja digitaalisiin työkaluihin. Oppilaitoksia ja opettajia ei jätetä suuren muutoksen kanssa yksin, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

Tukiohjelmalla tuetaan laaja-alaisesti ammatillisen koulutuksen uudistamista vastaamaan uuden lainsäädännön tavoitteita, työelämän ja kansalaisten muuttuvia osaamistarpeita sekä elinikäisen oppimisen tarpeita. Suurin muutos on ajattelutavan kääntyminen järjestelmäkeskeisyydestä osaamisperusteisuuteen ja kysyntälähtöisyyteen. Opiskelija ja työelämä ovat entistä vahvemmin palveluiden lähtökohtana.

Hallitus päätti kevään kehysriihessä tukea reformin toimeenpanoa yhteensä 30 miljoonalla eurolla vuosina 2018 ja 2019. 60 miljoonan euron kokonaisuus koostuu tästä hallituksen kehysriihen päätöksestä sekä opetus- ja kulttuuriministeriön vuosien 2017–2020 kehittämismäärärahoista. 

Tukiohjelman toimet ja kehittämishankkeet muodostavat ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteita tukevan kokonaisuuden. Opetushenkilöstön ja työpaikkaohjaajien osaamisen kehittäminen, viestintä, koulutuksen järjestäjien tuki ja neuvonta, laadunhallinnan tukeminen sekä kehittämishankkeet ovat tukiohjelman keskeisiä kokonaisuuksia.  

Kehittämishankkeilla uudistetaan laaja-alaisesti ammatillisen koulutuksen ydinprosesseja ja toimintamalleja nykyistä asiakaslähtöisemmiksi ja joustavammiksi sekä kevennetään hallintoa. Lisäksi tuetaan laadun kehittämistä, koulutuksen läpäisyn parantamista, yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin vahvistamista, turvallisuuskulttuurin kehittämistä sekä uusien, innovatiivisten toimintakäytäntöjen kehittämistä ja pilotoimista.

Yksilöllisten opintopolkujen rakentamisen tueksi kehitetään koulutuksen järjestäjille yhteiset toimintamallit ja niitä tukevia digitaalisia työvälineitä (eHOKS). Ammatillinen osaaminen osoitetaan jatkossa näyttämällä, joten tätä varten kehitetään yhtenäinen toimintamalli. Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen edistämiseksi oppisopimuskoulutukseen ja koulutussopimukseen kehitetään myös yhtenäiset toimintamallit ja sopimusmallit.

Opintopolku.fi -palvelua uudistetaan ja kehitetään tukemaan ympärivuotista ja sujuvaa hakeutumista ammatilliseen koulutukseen. Ammatillisen koulutuksen digitaalisten oppimisympäristöjen, uusien oppimisratkaisujen, avointen oppimateriaalien, osaamisen kartoittamisen palveluiden sekä oppimisanalytiikan kehittämiseen panostetaan.

Tukiohjelman ensimmäiset osat käyntiin vuoden 2017 aikana

Osana tukiohjelmaa on käynnistynyt opetushenkilöstön ja työpaikkaohjaajien osaamisen kehittämistä tukeva Parasta osaamista -hanke. Hankkeeseen kohdennettiin yli 4,5 miljoonaa euroa. Koulutussopimuksen ja oppisopimuksen toimintamallien kehittämiseen on puolestaan myönnetty 4,65 miljoonan euron rahoitus.

Lisäksi opetushallitus käynnisti 16.10. seitsemän miljoonan euron avustushaun ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisten ja asiakaslähtöisten toimintamallien kehittämiseen. Painopisteinä ovat asiakaslähtöiset toimintakäytännöt, johtamisen tukeminen sekä osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistaminen.

Nyt haussa olevilla avustuksilla voidaan vastata nopealla aikataululla reformin valmistelun aikana esiin nousseisiin kehittämistarpeisiin. Käynnissä olevien hakujen lisäksi loppuvuoden aikana kohdennetaan vielä neljä miljoonaa euroa koulutuksen ja työelämän yhteistyötä vahvistavien ja koulutukseen pääsyä parantavien uusien innovatiivisten toimintamallien pilotointiin. Hankkeiden kautta koulutuksen järjestäjät voivat kehittää paikallisesti ja alueellisesti parhaita toimintamalleja reformin tavoitteiden saavuttamiseksi, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Ammatillisen koulutuksen reformi on suurin koulutuslainsäädännön uudistus lähes kahteenkymmeneen vuoteen. Sen ydinasioita ovat henkilökohtaiset opintopolut, laaja-alainen osaaminen sekä tiivis yhteistyö työelämän kanssa. Uusi laki tulee voimaan 1.1.2018.

Lisätietoja:

- ylijohtaja Mika Tammilehto, p. 0295 3 30308

- erityisavustaja Daniel Sazonov, p. 045 129 6812   www.minedu.fi/amisreformi

 

OPH-verkkouutinen 17.10.2017: Avustushausta osaamisperusteisuuden edistämiseen