Tiedote: B1-kielen opetusta lisätään 7. luokalla

opetus- ja kulttuuriministeriö 19.1.2023 13.56 Tiedote

B1-kielen (suomi/ruotsi) opetusta lisätään yhdellä vuosiviikkotunnilla perusopetuksen vuosiluokilla 7–9. Valtioneuvosto antoi torstaina 19.1. asiaa koskevat asetusmuutokset.

B1-kielen vuosiviikkotuntimäärää lisätään kaikille yhteisen opetuksen osalta yhdellä vuosiviikkotunnilla, jolloin oppiaineen opetuksen vähimmäismäärä nousee kuudesta seitsemään vuosiviikkotuntiin. Lisäys kohdennetaan 7. vuosiluokalle. 

Jatkossa B1-kieltä opetetaan kaksi vuosiviikkotuntia luokilla 1-6, kaksi vuosiviikkotuntia 7. luokalla ja kolme luokilla 8–9. Opetuksen järjestäjät voivat kohdentaa 8-9-luokkien vuosiviikkotunnit paikallisesti tarkoituksenmukaisella tavalla omassa tuntijaossaan.

Muutokset liittyvät hallituksen uudistettuun kansalliskielistrategiaan, joka turvaa kaikkien oikeuden saada palvelua kansalliskielillä ja parantaa kieli-ilmapiiriä. Lisäksi selvitysten ja arviointien tuottamien tietojen mukaan opettajat kokevat nykyisen B1-kielen tuntijaon haasteellisena opetuksen etenemisen kannalta. Tämä on näkynyt myös opiskelijoiden ruotsin kielen oppimistuloksissa viimeisen kahden lukuvuoden aikana. Hallitus linjasi muutoksesta vuoden 2023 talousarviota käsittelevässä budjettiriihessä 1.9.2022.

Yhden vuosiviikkotunnin lisääminen lisää kuntien palkka- ja oppimateriaalikustannuksia.  Päätös edellyttää, että julkisen talouden suunnitelmaan vuosille 2024–2027 osoitetaan B1-kielen laajuuden muutoksen johdosta 4 135 000 euroa vuodelle 2024 ja 9 925 000 euroa vuodesta 2025 alkaen. 

Lisäksi opetussuunnitelmien valmistelutyöhön sekä uudistuksen toimeenpanoon ja seurantaan esitetään miljoona euroa vuosina 2023 ja 2024. Vuotta 2024 koskeva määräraha esitetään julkisen talouden suunnitelmaan 2024–2027.

Asetukset tulevat voimaan 1.8.2024.

Lisätietoja: 

  • hallitusneuvos Marjaana Larpa, puh. 02953 30480
  • opetusneuvos Erja Vitikka, puh. 02953 30058

Opetus- ja kulttuuriministeriö | okm.fi | info.okm@gov.fi