Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen haettavana valtionavustusta

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote (28.2.2015):

Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen haettavana valtionavustuksia 17 miljoonaa euroa

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi noin 17 miljoonaa euroa valtion erityisavustusta esi- ja perusopetuksen kehittämiseen, jolla vastataan tulevaisuuden vaatimuksiin ja oppimismotivaation vahvistamiseen.

Avustusta voi hakea:

1) toimiin jotka edistävät opetuksen järjestäjien pedagogista ICT:n käyttöä.

2) tulevaisuuden esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin pedagogiseen kehittämiseen, joka panostaa oppimaan oppimiseen ja koulupudokkuuden ehkäisemiseen

3) koulutuksen toimiin, jotka edesauttavat oppilaiden ja huoltajien osallisuutta.

Pedagogisen ICT-toiminnan edistämisessä valtionavustusta voidaan käyttää opetuksen järjestäjän strategian laatimiseen ja kehittämiseen, jossa yhdistyy koulujen arki, tietohallinto sekä informaalin oppimisen mahdollisuudet (kuten kirjastot ja museot) pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla.

Kohdassa kaksi valtionavustusta voidaan käyttää eheyttävien ja motivoivien oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun ja järjestämiseen, joissa korostuu oppimaan oppiminen. Lisäksi avustusta voi käyttää kehitystoimiin, joissa ennaltaehkäistään oppimisvaikeuksia esiopetuksessa sekä koulupudokkuutta ohjausta vahvistamalla.

Kohdassa kolme avustus voidaan käyttää koulun, oppilaiden ja huoltajien kanssa yhteistyössä järjestettävien oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun ja toteuttamiseen, koulun ja kodin välisen yhteistyötä hyödyntävien toimien tukemiseen sekä kouluviihtyvyyttä lisäävien oppilasprojektien hankintoihin.

Avustus myönnetään esi- ja perusopetuksen järjestäjille ja se tulee käyttää vuosien 2015-2016 aikana. Rahoitus voidaan myöntää edellyttäen, että eduskunta hyväksyy valtion vuoden 2015 ensimmäisen lisätalousarvion.

– Erityisavustuksilla tuetaan koulun toimintakulttuuria sekä parannetaan oppimistuloksia, hyvinvointia, oppilaiden osallisuutta sekä ehkäistään koulupudokkuutta. Kehittämisen tulee myös vahvistaa opettajien ja koulujen välistä yhteistyötä sekä yhteiskunnallista vuorovaikutusta, sanoo opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru.

Avustusten hakemisen määräaika on 16.3.2015.

Lisätietoja:

opetusneuvos Heli Nederström (OKM) puh. 02953 30122
erityisavustaja Heli Tomminen (OKM), puh. 050 568 1066

Hakuasiakirjat on julkaistu ministeriön http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/avustukset/toimintakulttuuri.html?lang=fi

Tiedote OKM:n sivuilla