Tiedote: Kansallinen lukutaitofoorumi vastaamaan lukutaidon ja lukuinnon haasteeseen

Opetusministeri huolissaan lukutaidon heikkenemisestä

Kansallinen lukutaitofoorumi vastaamaan lukutaidon ja lukuinnon haasteeseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö 31.10.2017 14.31 Tiedote

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on asettanut kansallisen lukutaitofoorumin vastaamaan lukutaidon ja lukuinnon heikkenemiseen. Foorumin tehtävänä on laatia suuntaviivat lasten ja nuorten lukutaidon ja lukemisharrastuksen kehittämiselle. Foorumi kokoaa laajasti yhteen lukutaidon asiantuntijoita ja aiheen parissa toimivia tahoja. Lukutaitofoorumin käyttöön varataan miljoonan euron määräraha.

 – Satavuotista itsenäisyyttään juhlivan Suomen menestystarina on kertomus lukevasta kansasta. Monipuolinen lukutaito on kaiken oppimisen perusta. Lukutaito avaa ovia itsetuntemukseen, oman vahvuuksien löytämiseen sekä luovuuden ja kekseliäisyyden kehittymiseen. Se on perusedellytys itsensä kehittämiselle ja aktiiviselle osallistumiselle yhteiskuntaan, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

– Signaalit lukutaidon ja lukuinnon heikkenemisestä ja lukemisen polarisaatiosta huolestuttavat. Erityinen huoli on pojista ja heikommista taustoista tulevista lapsista. Meidän on varmistettava, että jokainen lapsi ja nuori taustastaan riippumatta saa monipuolisen lukutaidon pärjätäkseen elämässä, ministeri jatkaa.

Suomi on ollut vuosituhannen alusta alkaen kärkisijoilla lukutaitoa mittaavissa tutkimuksissa. Suomalaisnuorten erityispiirre on korkea osaamistaso kaikissa oppilasryhmissä. Heikkojen lukijoiden määrä on kuitenkin lisääntynyt ja huippulukijoiden määrä vähentynyt. Alle 25-vuotiaiden lukutaidon taso on heikompi kuin reilu vuosikymmen aikaisemmin.

Uudet teknologiat muuttavat arkea, työtä ja väistämättä myös lukutottumuksia. Jokapäiväisessä elämässä jokaista vastaan tulee yhä monimuotoisempia tekstejä romaaneista some-päivityksiin. Näitä kaikkia pitäisi pystyä ymmärtämään ja arvioimaan kriittisesti. Joukossa voi olla myös tiedoksi naamioitua valeuutisointia. Lukutaidon käsite on laajentunut, ja siksi nykyään puhutaankin monilukutaidosta

Taustatekijät ja asenteet määrittävät entistä enemmän oppilaiden lukutaidon tasoa. Viime vuosina havaittu osaamistason lasku korostuu erityisesti pojilla, joiden vanhemmilla on vain perusasteen tutkinto ja kulttuurin harrastaminen kotona on vähäistä. Tytöt myös ilmoittavat harrastavansa lukemista selvästi enemmän kuin pojat. Suomessa tyttöjen ja poikien ero lukutaidossa on OECD-maiden suurin, tyttöjen hyväksi. Vanhempien merkitys lapsen lukutaidolle on ratkaisevinta ennen kuin lapsi oppii itse lukemaan. Kuitenkin vain neljännes suomalaisvanhemmista lukee usein lapsilleen.

Lukutaitofoorumin tehtävänä on laatia suuntaviivat lasten ja nuorten lukutaidon ja lukemisharrastuksen kehittämiselle. Suuntaviivat sisältävät ehdotuksen siitä, miten lukemisharrastuksessa ja lukutaidossa havaitut huonot kehityspiirteet korjataan ja miten varmistetaan, että kaikilla lapsilla ja nuorilla on jatkuvan oppimisen ja aktiivisen elämän kannalta riittävä lukutaito. Lukutaitofoorumin käyttöön varataan miljoonan euron määräraha.

 Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on kutsunut lukutaitofoorumin puheenjohtajaksi kirjailija Juha Itkosen.

 – Suomessa tehdään jo runsaasti arvokasta työtä lukutaidon ja lukemisen edistämiseksi. Uudet opetussuunnitelmat korostavat monilukutaidon merkitystä, ja perustaa rakennetaan jo varhaiskasvatuksessa. Kirjastot, kulttuuritoimijat ja järjestöt tekevät paljon. Toivon, että lukutaitofoorumi kokoaa tämän osaamisen kansalliseksi yhteiseksi tehtäväksemme. Vanhemmilla, isovanhemmilla ja perheillä on tutkimusten mukaan iso merkitys myönteisten asenteiden ja lukutaidon perustan syntymisessä. Päiväkodit, koulut ja oppilaitokset ovat tärkeässä roolissa, mutta tarvitsemme mukaan koko suomalaisen yhteiskunnan sivistystä puolustamaan, Grahn-Laasonen sanoo.

Suuntaviivat tulee saada valmiiksi 31.8.2018 mennessä.

Lukutaitofoorumin kokoonpano

Puheenjohtajana toimii kirjailija Juha Itkonen

Lukutaitofoorumin jäsenet ovat:

Professori Siv Björklund, Svenska Litteratursällskapet i Finland

Opiskelija, kirjailija Aleksi Delikouras

S2-lastentarhanopettaja Marjaana Gyekye, Helsingin kaupunki

Kirjastotoimenjohtaja, lasten- ja nuorten kirjailija Mervi Heikkilä, Seinäjoen kaupunki

Tutkimuspäällikkö Tuovi Hakulinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Lasten ja nuorten kirjallisuuden tutkija, dosentti Päivi Heikkilä-Halttunen

Puheenjohtaja Sari Hyytiäinen, Suomen äidinkielen opettajain liitto ry.

Äidinkielen opettaja, lastenkirjailija Katarina von Numers-Ekman, Espoon kaupunki

Asiamies Juhana Lassila, Suomen kulttuurirahasto

Yliopistotutkija Kaisa Leino, Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto,

Erityisasiantuntija Päivi Lyhykäinen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Kirjailija Sirpa Kähkönen

Hallituksen puheenjohtaja Pia Krutsin, Suomen sanataidekasvatuksen seura

Professori Kristiina Kumpulainen, Helsingin yliopisto

Toiminnanjohtaja, filosofian tohtori Juha-Matti Latvala, Niilo Mäki Instituutti

Toimitusjohtaja Petri Lempinen, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Toiminnanjohtaja Rauha Maarno, Suomen kirjastoseura

Toimitusjohtaja Valtteri Niiranen, Kopiosto

Kirjailija Timo Parvela

Toiminnanjohtaja Jukka-Pekka Pietiläinen, Suomen Tietokirjailijat ry.

Toiminnanjohtaja Sarianna Reinikainen, Erilaisten oppijoiden liitto

Teatteri-ilmaisun ohjaaja, kulttuurituottaja Minna Rimpilä, Helsingin kaupunki

Päätoimittaja Aleksis Salusjärvi

Toiminnanjohtaja Ulla Siimes, Suomen Vanhempainliitto

Kirjailija Salla Simukka

Yliopistolehtori, dosentti Sara Sintonen, Helsingin yliopisto

Erityisasiantuntija Johanna Selkee, Kuntaliitto

Yliopistonlehtori Sari Sulkunen, Jyväskylän yliopisto

Professori Minna Suni, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Kustantaja Saara Tiuraniemi, Kustannusosakeyhtiö Tammi

Kirjailija Jyrki Vainonen, Suomen kirjailijaliitto

Toiminnanjohtaja Saara Vesikansa, Suomen Lastenkulttuurikeskusten liitto

Toiminnanjohtaja Ilmi Villacis, Lukukeskus

Lukutaitofoorumin sihteeristön puheenjohtajana toimii neuvotteleva virkamies Ilkka Turunen ja muina jäseninä opetusneuvos Heli Nederström, kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen ja opetusneuvos Tommi Karjalainen opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä opetusneuvos Minna Harmanen Opetushallituksesta.

 Lisätietoja:

- neuvotteleva virkamies Ilkka Turunen, puh. 0295 3 30321 - erityisavustaja Daniel Sazonov, puh. 045 129 6812