Tiedote: Kielten opetus alkamaan jo ensimmäiseltä luokalta - opettajien täydennyskoulutukseen kaksi miljoonaa euroa

Opetus- ja kulttuuriministeriö 13.12.2018 13.07 Tiedote

Ensimmäisen vieraan kielen (A1-kielen) opiskelu varhentuu vuodesta 2020 alkaen. Ensi syksynä peruskoulunsa aloittavat ovat ensimmäinen ikäluokka, joka aloittaa vieraan tai toisen kotimaisen kielen opiskelun viimeistään ensimmäisen luokan keväällä. Kielenoppimista tuetaan valtakunnallisella täydennyskoulutusohjelmalla.

- Monipuolinen kielitaito on yksi tärkeimmistä tulevaisuuden taidoista kansainvälistyvässä maailmassa. Lapsilla on hämmästyttävä kyky oppia uutta. Tehdyn päätöksen myötä kielten oppimisen herkkyyskausi voidaan hyödyntää entistä paremmin. Parhaimmillaan alkuopetuksen vuosina luodaan motivaatio, joka kantaa ja kannustaa aktiiviseen kieltenopiskeluun läpi elämän, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo. 

Valtakunnalliseen täydennyskoulutusohjelmaan on varattu 2 miljoonan euron määräraha. Täydennyskoulutusohjelman tavoitteena on varmistaa, että kaikilla kunnilla on kyky toteuttaa täysimääräisesti varhaistettua A1 -kieltenopetusta vuodesta 2020 alkaen.

Ohjelmassa hyödynnetään erityisesti kolmea eri väylää: tutoropettajamallia, yliopistojen ja täydennyskoulutuskeskuksien tekemää työtä sekä kunnille osoitettavia täydennyskoulutusmäärärahoja. Opetushallitus käynnistää määrärahojen haun näihin tarkoituksiin vuoden 2018 aikana ja täydennyskoulutusohjelmaa toteutetaan seuraavan kahden vuoden ajan.

- Haluamme varmistaa, että kieltenopetuksen varhentaminen voidaan toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla koko Suomessa, myös niissä kunnissa, jotka eivät ole olleet mukana kärkihankkeessa tai muutoin toteuttaneet kieltenopetuksen varhentamista. Täydennyskoulutusohjelmalla pyrimme tavoittamaan kaikki varhaista kieltenopetusta antavat opettajat, koulut ja kunnat, Grahn-Laasonen sanoo.

Varhentamisen myötä A1-kielen opetusta lisätään yhteensä 2 vuosiviikkotunnilla vuosiluokilla 1–2. Näin ollen perusopetuksessa annettava oppimäärä kasvaa nykyisin säädetystä, eikä lisäys vähennä muuta opetusta. Hallitus on varannut muutokseen tarvittavat määrärahat julkisen talouden suunnitelmaan niin, että muutoksen kustannukset korvataan kunnille valtionosuuksien kautta. Määrärahalisäys on 7,5 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja 12 miljoonaa vuodesta 2021 alkaen. 

Lisätietoja:

  • opetusneuvos Minna Polvinen, puh. 02953 30262
  • erityisavustaja Daniel Sazonov, puh. 02953 30276

 

Lisätietoa A1-kielen varhentamisesta

Lisätietoa kielten kärkihankkeesta

 

Tiedote opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla