Tiedote: Korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia kieltenopetuksessa laajennetaan

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote (21.4.2016):

Korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia kieltenopetuksessa laajennetaan

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut voivat halutessaan järjestää tutkintoihin sisältyvän kielten ja viestinnän opetuksen jatkossa yhdessä tai hankkia opetuksen toiselta korkeakoululta. Valtioneuvosto antoi muutoksen mahdollistavan hallituksen esityksen torstaina 21.4.

Hallituksen esitys mahdollistaisi korkeakoulujen joustavan työnjaon kieltenopetuksessa. Kun opetusta voisi hankkia toiselta korkeakoululta, samaa opetusta ei tarvitsisi tarjota itse. Ehdotus ei koske korkeakoulun koulutusvastuuseen sisältyvää kielitieteiden eikä viestinnän alan tutkintoihin johtavaa opetusta.

Opetuksen järjestämistavasta päättää korkeakoulu. Ehdotus sallii sekä nykyisen opetusmallin, nykyistä laajemman opetusyhteistyön että opetuksen hankkimisen kokonaan toiselta korkeakoululta. Korkeakoulut sopisivat keskenään opetuksen järjestämisestä esimerkiksi perustamalla yhteisiä kielikeskuksia.

Lakiehdotus mahdollistaa suurempien opetusyksiköiden muodostumisen, mikä helpottaa opetuksen järjestämistä ja kehittämistä esimerkiksi virtuaaliopetuksena. Ehdotus mahdollistaa myös opetuksen kielitarjonnan lisäämisen sekä nopeamman valmistumisen. Esitys liittyy hallituksen tavoitteeseen tiivistää yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyötä tukipalveluissa, kirjastoissa ja kielikoulutuksessa.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2016.

Lisätietoja:
– hallitusneuvos Immo Aakkula, puh. 0295 3 30354
– erityisavustaja Heikki Kuutti Uusitalo, puh. 0295 3 30164

Tiedote OKM:n sivuilla