Tiedote: Lähes viisi miljoonaa haettavissa lukutaidon aukkojen paikkaamiseen yläkoulussa

Opetus- ja kulttuuriministeriö 16.4.2021 13.15 Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut valtionavustushaun, jossa haettavissa on 4,9 miljoonaa euroa lukutaitoa ja lukemisen kulttuuria vahvistaviin toimiinperusopetuksen yläluokille. Avustuksella tuetaan nuorten lukutaitovalmiuksia yhteiskunnassa toimimiseen. Hakuaika päättyy 21.5.

Erityisavustuksella vahvistetaan vieraskielisten ja heikomman lukutaidon omaavien perusopetuksen 7 – 9 luokan oppilaiden lukutaitoa, jotta he voisivat saada perustaidot opiskeluun ja yhteiskunnassa pärjäämiseen. Avustuksella tasoitetaan osaltaan myös koronaepidemian aiheuttamia vaikutuksia lukutaidon oppimisessa.

Erityisavustusta voidaan käyttää opettajien ja avustajien palkkakustannuksiin lukutaidon opetuksessa. Avustuksella voidaan luokissa muodostaa lukutaitoa edistäviä ryhmäjakoja. Avustusta voi käyttää myös eriytettyyn opetukseen ja kirjahankintoihin.

-Lukutaito on kaiken oppimisen perusedellytys, mutta erot hyvien ja heikkojen lukijoiden välillä kasvavat. Oppimiserojen kasvaminen ei ole mikään luonnonlaki, vaan asia jonka ratkaisemiseksi on tehtävä päättäväisesti töitä. Meidän tavoitteemme on varmistaa hyvät elämässä ja töissä riittävät perustaidot jokaiselle lapselle ja nuorelle, sanoo opetusministeri Jussi Saramo.

Valtion erityisavustusta voidaan myöntää kunnille ja kuntayhtymille ja yksityisille yhteisöille, joilla on perusopetuksen järjestämislupa. 

Sekä kansainvälisten että kansallisten oppimistutkimusten mukaan suomalaisten perusopetusikäisten oppilaiden oppimistulokset ovat laskeneet ja asenteet oppimista kohtaan heikentyneet. Tutkimusten mukaan lasku näkyy erityisesti lukutaidossa, joka muodostaa pohjan lapsen ja nuoren osaamisen kartuttamiselle.

Avustushakuun

Lisätietoja: 

  • Opetusneuvos Heli Nederström, puh. 0295 330 122
  • Opetusneuvos Mika Puukko, puh. 0295 330032

Opetus- ja kulttuuriministeriö | minedu.fi | info@minedu.fi

 

Alkuperäinen tiedote opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla