Tiedote: Muutoksia yliopistojen koulutusvastuisiin

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote (17.1.2017):

Muutoksia yliopistojen koulutusvastuisiin

Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi tiistaina asetuksen, jolla yliopistojen koulutusvastuita muutetaan. Muutokset tulevat voimaan elokuun 2017 alusta. Koulutusvastuiden muutokset vahvistavat yliopistojen profiloitumista vahvuusalueilleen. Muutokset perustuvat yliopistojen esityksiin.

Vaasan yliopisto luopuu kieliä koskevasta koulutusvastuustaan suomen kielessä ja sen sukukielissä, pohjoismaisissa kielissä, englannin kielessä ja saksan kielessä. Muutos on Vaasan yliopiston oman esityksen mukainen.

Vaasan yliopiston tutkintoon johtava kielten koulutus ja tutkimus siirretään 1.8.2017 alkaen Jyväskylän yliopistoon. Vaasa profiloituu jatkossa vahvemmin kauppatieteisiin, tekniikkaan, viestintään ja hallintotieteisiin kehittääkseen kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyään. Jyväskylän yliopisto puolestaan vahvistaa soveltavan kielentutkimuksen alaansa.

Osana valtakunnallista yliopistojen profiloitumiskeskustelua Itä-Suomen yliopisto ja Turun yliopisto ovat sopineet saksan ja venäjän kielen välisestä keskinäisestä työnjaostaan. Itä-Suomen yliopiston ja Turun yliopiston esitysten mukaisesti Itä-Suomen yliopiston koulutusvastuu saksan kielessä poistuu ja siirtyy Turulle, ja Turun yliopiston koulutusvastuu slaavilaisissa kielissä poistuu ja siirtyy Itä-Suomen yliopistolle.

Jyväskylän yliopiston esityksen mukaisesti Jyväskylän yliopiston koulutusvastuu klassisissa kielissä poistuu.

Tekniikan koulutusalalla Vaasan yliopistolle lisätään tuotantotalouden koulutusvastuu. Oulun yliopistolle puolestaan lisätään rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusvastuu. Oulun yliopistolle myönnettävä rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusvastuu vastaa erityisesti Oulun alueen ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämän tarpeisiin rakennus- ja yhdyskuntatekniikan diplomi-insinööreistä ja rakentamisalan keskijohdon ammattilaisista. Uudet koulutusvastuut toteutetaan yliopistoille sopimuskaudelle 2017-2020 myönnetyn perusrahoituksen ja sovittujen tutkintotavoitteiden puitteissa.

Lisätietoja:

– erityisavustaja Heikki Kuutti Uusitalo, puh. 050 302 8246
– opetusneuvos, ryhmän päällikkö Birgitta Vuorinen (OKM), puh. 02953 30335
– hallitusneuvos Laura Hansén (OKM), puh. 02953 30098

Liite:
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä (17.1.2017)

Tiedote OKM:n sivuilla