Tiedote: Neljä miljoonaa euroa haettavissa lasten lukutaidon vahvistamiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö 31.10.2019 16.01 Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi valtion erityisavustuksen lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistaviin toimenpiteiseen varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja 1-2 vuosiluokkien alkuopetuksessa.

Erityisavustuksen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten lukutaitoa, lukuinnostusta ja lukuharrastusta monipuolistamalla oppimisympäristöjä päiväkodeissa ja alkuopetuksessa, edistämällä yhteistyötä kirjastojen ja kotien välillä sekä eriyttämällä opetusta. Lukemista edistävien toimenpiteiden tueksi voidaan palkata erillisiä lukukoordinaattoreita.

- Lukeminen ja lukuharrastus luovat perustan lapsen oppimiselle. Siksi on todella tärkeää, että jokainen lapsi saa tukea ja kannustusta lukuharrastuksen löytämiseen, opetusministeri Li Andersson sanoo.

Andersson korostaa, että mahdollisuuksia lukuharrastuksen syttymiseen on tärkeää tarjota osana varhaiskasvatusta ja alkuopetusta, jotta kaikki lapset saavat mahdollisuuden lukutaidon kehittämiseen.

- Lukuharrastuksen kehittymistä ei saa jättää yksin kotien ja perheiden varaan. Koulun ja varhaiskasvatuksen on tärkeää kannustaa lukemaan ja tarjota siihen suotuisat olosuhteet. Lapsen varhaiset kielelliset taidot sekä motivaatio ennustavat lapsen lukutaidon kehitystä, opetusministeri Andersson sanoo.

Valtion erityisavustus tukee hallituksen toimeenpanosuunnitelmassa linjatun varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelman tavoitteita vuosille 2020-2022. Myönnettävä erityisavustus on yhteensä enintään neljä miljoonaa euroa

Hakuaika alkaa 31.10.2019 ja päättyy 5.12.2019.

Päätökset pyritään tekemään alkuvuodesta 2020. Hakuilmoitus

Lisätietoja:

Projektisihteeri Aili Tervonen, 050 598 5003

Erityisasiantuntija Erkki Hentonen, 050 355 1088

 

Alkuperäinen tiedote OKM:n sivuilla