Tiedote: Nyt saatavilla: lapsille suunnattu esite kielellisistä oikeuksista

Oikeusministeriö 19.11.2021 12.08 Tiedote

Oikeusministeriö on julkaissut lasten oikeuksien viikon yhteydessä esitteen lasten kielellisistä oikeuksista. Esite on saatavilla molemmilla kansalliskielillä; suomeksi ja ruotsiksi.

Kun lasten ja nuorten tietoisuus eri kielistä ja kieliryhmistä kasvaa, sen on huomattu tukevan myös parempaa kieli-ilmapiiriä. Ladattavasta esitteestä toivotaan olevan hyötyä esimerkiksi opettajille ja muille kasvatustyötä tekeville. Esitteessä kerrotaan lapselle tuttujen esimerkkien kautta muun muassa, mitä tarkoittaa oikeus palveluun omalla kielellä.

Oikeusministeriön tehtävänä on seurata ja edistää kielellisten oikeuksien toteutumista. Vuoden 2016 Kielibarometrissä havaittiin, että yleinen kieli-ilmapiiri oli viime vuosina koventunut. Seuraavana vuonna hallituksen kielikertomuksessa esitettiin keskeisiä huomioita kieli-ilmapiirin parantamiseksi. Keskeiseksi todettiin kieliryhmien huomioiminen viranomaisten toiminnassa, tietoisuuden lisääminen kielellisistä oikeuksista sekä kielellisen monimuotoisuuden tekeminen näkyväksi ja tunnetuksi.

Lasten kielelliset oikeudet -esite on myös osa hallitusohjelmaan kirjattua tavoitetta uuden kansalliskielistrategian hyväksymisestä ja kieli-ilmapiirin parantamisesta. 

Lasten kielelliset oikeudet -esite

Lisätietoja: erityisasiantuntija Linda Lindholm, p. 0295 150051, etunimi.sukunimi@gov.fi

Oikeusministeriön verkkopalvelu | oikeusministerio.fi | viestinta.om@gov.fi