Tiedote: Oikeusministeri Henriksson: Ruotsinkielisten palveluiden saatavuus edelleen ongelma

Oikeusministeriö 9.9.2020 12.42 Tiedote

Kieli-ilmapiiri kaksikielisissä kunnissa näyttää heikentyneen viime vuosina. Tuoreen Kielibarometrin mukaan sekä suomenkieliset että ruotsinkieliset vähemmistöt kaksikielisissä kunnissa kokevat kieliryhmien välisien suhteiden hieman huonontuneen.

- Suurin haaste vaikuttaa olevan ruotsinkielisten palveluiden saatavuus. Ei ole yllättävää, mutta hyvin valitettavaa, että ruotsinkieliset kokevat palveluiden saamisen äidinkielellään vaikeaksi. On myös huolestuttavaa, että ruotsinkieliset edelleen kokevat enemmän ennakkoluuloja ja häirintää. Siksi olen iloinen, että oikeusministeriö julkaisee syksyllä kieli-ilmapiiriä parantavan hankkeen, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoi tänään Kuntamarkkinoilla.

Kielibarometri 2020 -tutkimuksessa on mitattu, kuinka hyvin kielilaki toimii kansalaisten näkökulmasta. Selvityksessä on tarkasteltu erityisesti sitä, kuinka hyvin kunnat ja valtion viranomaiset pystyvät tarjoamaan palvelua asukkailleen äidinkielellä.  

Selvityksestä käy ilmi, että lähes neljännes kaksikielisten kuntien ruotsinkielisestä vähemmistöstä kokee, että heidän mahdollisuutensa saada palvelua ruotsiksi on heikentynyt. Sen sijaan noin kolmannes kaksikielisten kuntien suomenkielisestä vähemmistöstä kokeen mahdollisuutensa saada palvelua suomeksi selvästi parantuneen.

Ruotsinkieliset myös pyytävät palvelua harvemmin ruotsiksi kuin suomenkieliset suomeksi. Ruotsinkieliset eivät myöskään ole tyytyväisiä julkishallinnon, kuten hätäkeskuksen, poliisin, postin ja VR:n, ruotsinkieliseen palveluun. Valtion sähköiset palvelut ja kirjastopalvelut näyttävät sen sijaan toimivan hyvin molemmilla kielillä.

Lisäksi ruotsinkieliset kertovat kohtaavansa kielensä vuoksi ennakkoluuloja, häirintää ja syrjintää, mutta osuus on vähentynyt vuodesta 2016, jolloin selvitys tehtiin edellisen kerran.

Nyt viidettä kertaa toteutettua Kielibarometriä on tehty joka neljäs vuosi vuodesta 2004 lähtien. Kokonaisuudessaan raportti julkaistaan joulukuussa. Oikeusministeriön tilaaman tutkimuksen toteuttaa Åbo Akademi. Toukokuussa tehtyyn kyselyyn vastasi noin 6 500 ihmistä.

Lisätietoja: 

erityisavustaja Niklas Mannfolk, puh. 050 306 3990, etunimi.sukunimi@om.fi

erityisasiantuntija Linda Lindholm, puh 0295 150 051, etunimi.sukunimi@om.fi

Oikeusministeriön verkkopalvelu | oikeusministerio.fi | viestinta.om@om.fi

 

Alkuperäinen tiedote oikeusministeriön sivuilla