Tiedote: Oikeusministeri: Uusi viittomakielen yhteistyöryhmä perustetaan

Oikeusministeriön tiedote (12.2.2015):

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson viittomakielen päivänä: Uusi viittomakielen yhteistyöryhmä perustetaan

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ehdottaa uuden viittomakielen yhteistyöryhmän perustamista.

– Ryhmän kutsuisi koolle oikeusministeriö, ja siihen osallistuisivat keskeiset ministeriöt, Kuurojen liitto sekä suomenruotsalaisen viittomakielen edustus. Ryhmässä voitaisiin käsitellä valtioneuvoston piirissä ajankohtaisia viittomakieleen liittyviä asioita ja varmistaa hyvä tiedonkulku keskeisten toimijoiden kesken, sanoo ministeri Anna-Maja Henriksson.

Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä viittomakielilaiksi. Viittomakielilaki olisi yleislaki, jonka tarkoituksena on edistää viittomakieltä käyttävien kielellisten oikeuksien toteutumista käytännössä.

Tavoitteena on, että viranomaiset pyrkivät toiminnassaan edistämään viittomakieltä käyttävien mahdollisuuksia käyttää omaa kieltään ja saada tietoa omalla kielellään. Pyrkimyksenä on myös lisätä viranomaisten tietoisuutta viittomakielistä sekä viittomakieltä käyttävistä kieli- ja kulttuuriryhmänä. Viittomakielilaki koskisi Suomen kansallisia viittomakieliä eli suomalaista ja suomenruotsalaista viittomakieltä.

– Suppean yleislain säätäminen ei välttämättä vielä täytä kaikkia odotuksia, mutta tulevaisuuden kannalta se olisi merkittävä askel eteenpäin. Uskon, että valmisteltu laki tekisi viittomakielisten kielelliset oikeudet aikaisempaa näkyvämmiksi ja tukisi niiden huomioon ottamista eri hallinnonaloilla, toteaa ministeri Henriksson.

– Toivon, että viittomakieliä koskeva oma, yleinen laki parantaa osaltaan eri hallinnonalojen lainsäädännön toimivuutta, soveltamista ja kehittämistä. Esimerkiksi opetusta, varhaiskasvatusta ja tulkkauspalveluita koskeviin kehittämistarpeisiin tulisi kiinnittää huomiota. Lisäksi suomenruotsalainen viittomakieli on ollut jo pitkään erityisen uhanalaisessa asemassa, sanoo ministeri Anna-Maja Henriksson.

Oikeusministeri Henriksson puhui tänään eduskunnassa viittomakieliä koskevassa seminaarissa.

Lisätietoja: ministerin erityisavustaja Otto Andersson, puh. 02951 50255

Tiedote OM:n sivuilla