Tiedote: Opettajien osaamisen kehittämiseen haettavana 12 miljoonaa euroa

Opetus- ja kulttuuriministeriö 17.3.2018 9.00 Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut opettajankoulutusta tarjoaville korkeakouluille 12 miljoonan euron avustushaun opettajankoulutuksen kehittämiseen. Opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutusta uudistetaan ja samalla vahvistetaan yhteisöllistä toimintakulttuuria.

Rahoituksen tavoitteena on edistää varhaiskasvatuksen kehittämistä ja tukea lukiouudistusta sekä lukio-opettajien pedagogista osaamista. Muina painopistealueina haussa ovat myös johtamis- ja kehittämisosaaminen, opettajien arviointiosaaminen, kielten opetuksen ja opettajankoulutuksen kehittäminen sekä maahanmuuttajataustaisten opettajien koulutuksen kehittäminen. Lisäksi hakemuksia toivotaan vapaan sivistystyön sekä muun aikuiskoulutuksen kehittämistä tukevaan opettajankoulutukseen.

- Suomen suuri vahvuus on maailman parhaat opettajat. Opettajankoulutustamme arvostetaan ja ihaillaan kaikkialla maailmassa. Opettajankoulutus ja jokaisen opettajan mahdollisuus oppia uutta myös työuran varrella on tärkeässä roolissa koulutuksen uudistuksissa, joita on käynnissä kaikilla koulutusasteilla, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Nyt avattava haku jatkaa Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanoa. Opettajankoulutusfoorumi linjasi kehittämisohjelmassa suunnan suomalaiselle opettajankoulutukselle ja opettajien osaamisen kehittämiselle. Opetusministeri Grahn-Laasonen myönsi vuonna 2017 yhteensä 15 miljoonaa euroa avustuksia opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin. Kaikkiaan rahoitusta sai 20 hanketta. Opettajankoulutusfoorumi on osa hallituksen peruskoulun uudistamisen kärkihanketta.

Ennen Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanoa ei opettajien peruskoulutuksen kehittämiseen ole suunnattu erityisiä voimavaroja useaan vuoteen. Perehdyttämis- ja täydennyskoulutukseen haetaan vahvempaa tutkimusperusteisuutta, uutta ajattelua sekä yhteistyötä opetuksen järjestäjien ja korkeakoulujen kesken. Perus-, perehdytys- ja täydennyskoulutusta on tarkoitus lähentää toisiinsa niin, että muodostuu opettajan työuranaikaista osaamista tukeva kokonaisuus.

Avustushaku on auki 20.4. asti.

Lisätiedot:

  • opetusneuvos Armi Mikkola, puh. 0295 3 30214
  • projektipäällikkö Sanna Vahtivuori-Hänninen, puh. 0295 3 30134
  • projektipäällikkö Pauliina Kupila, puh. 0295 3 30280
  • erityisavustaja Daniel Sazonov (ministerin haastattelupyynnöt), puh. 044 253 4444

Uutinen opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla