Tiedote: Opettajille mahdollisuuksia täydennyskoulutukseen yhdenvertaisuuden ja kielitietoisuuden edistämiseksi

Uusi erityisavustus: Opettajille mahdollisuuksia täydennyskoulutukseen yhdenvertaisuuden ja kielitietoisuuden edistämiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2.11.2017 9.02 Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö avasi rahoitushaun tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kielitietoisuuden edistämiseen varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa. Haettavana on kaksi miljoonaa euroa.

– Koulussa kohtaa koko ikäluokka. Kun yhteiskunnassamme kielten ja kulttuurien moninaisuus kasvaa, opettajilla on oltava mahdollisuus täydentää osaamistaan. Myös koulujen tasa-arvosuunnitelmat voivat tarvita päivittämistä, ja opetus- ja kulttuuriministeriö on sitoutunut tukemaan tätä työtä, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

 Erityisavustusten tavoitteena on tukea opettajia, lastentarhanopettajia ja muuta opetustoimen henkilöstöä tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kielitietoisuuden edistämisessä.

Avustuksilla voidaan toteuttaa suomi tai ruotsi toisena kielenä -koulutusta, monikulttuurisuuden erikoistumiskoulutusta ja kielellisten valmiuksien tukemiseen liittyvää koulutusta varhaiskasvatuksessa sekä ammatillisen koulutuksen tasa-arvosuunnittelua tukevaa koulutusta.

– Tutkimukseen perustuva tieto oppimisesta ja opetuksesta lisääntyy kaiken aikaa, ja varhaiset vuodet ymmärretään yhä merkittävämpinä. Erityisavustuksilla tuetaan tutkimukseen perustuvaa täydennyskoulutusta. Näin levitetään tietoa vaikuttavimmista opetuksen ja tasa-arvon edistämisen menetelmistä, opetusministeri sanoo.

Avustuksilla tuetaan opetus- ja kulttuuriministeriön Merkityksellinen Suomessa -toimintaohjelmaa rasismin ja vihapuheen estämiseksi sekä yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseksi. Niillä toteutetaan myös kesäkuussa julkistetussa varhaiskasvatuksen tiekartassa tunnistettuja osaamistarpeita sekä tuetaan ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamista. Avustus tukee lisäksi hallituksen tasa-arvo-ohjelman tavoitteita.

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa: Erityisavustus koulutukseen - tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja kielitietoisuus varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa Hakuaika päättyy 7.12.2017. Päätökset tehdään vuoden 2017 loppuun mennessä.

 

Lisätietoja:

ylitarkastaja Sanna Hirsivaara, p. 02953 30111