Tiedote: Opetus- ja kulttuuriministeriöltä neljä miljoonaa euroa avustuksina lukutaidon ja -innon edistämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö 14.2.2020 12.16 Tiedote

Opetusministeri Li Andersson on myöntänyt lähes neljä miljoonaa euroa avustuksina lukemisen kulttuurin ja lukutaidon vahvistamiseen. Kolmivuotiset avustukset on suunnattu varhaiskasvatukseen sekä esi- ja alkuopetukseen. Lukutaidon ja lukemisen kulttuurin edistämisestä on sovittu hallitusohjelmassa.

–  Lukutaito on kaiken oppimisen perusta, mutta myös tasa-arvokysymys. Jokaisen lapsen on saatava tukea ja kannustusta lukutaidon hankkimiseen ja mahdollisuus löytää lukemisen ilo, opetusministeri Li Andersson sanoo.

– Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen viime vuonna julkaiseman selvityksen mukaan varhaiskasvatuksen laadussa on runsaasti vaihtelua. Vain puolet työntekijöistä kertoi, että lapsille luetaan kirjoja päivittäin. Siksi on äärimmäisen tärkeää vahvistaa lukutaidon edistämistä varhaiskasvatuksen pedagogiikassa ja arjessa, Andersson sanoo. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella koulujen ja päiväkotien on mahdollista muokata tiloja lukemiseen kannustaviksi, joissa on tarjolla monipuolista lukemista ja mahdollisuus saada tukea omalle lukuharrastukselle. Myös yhteistyötä kirjastojen ja kotien kanssa kehitetään.

Avustuksilla palkataan myös lukukoordinaattoreita, lukulähettiläitä ja sanataideopettajia. Avustusta saa 134 varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestäjää vuosina 2020–2022 toteutettaviin hankkeisiin. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa ja arvioi hankkeiden vaikuttavuutta. Arvioinnin pohjalta valmistellaan suositukset, kuinka lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa voidaan vahvistaa oppilaitoksissa, kunnissa ja valtionhallinnossa. Arviointi toteutetaan osana Oikeus oppia -ohjelmaa. Oikeus oppia -ohjelma koostuu perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen laadun ja tasa-arvon kehittämiseksi toteutettavista hankkeista.

Tavoitteena on, että lukutaidon edistämisavustuksia on haussa myös ensi syksynä.

–Haluan kannustaa myös perheitä löytämään aikaa yhdessä lukemiselle. Kotoa opittu lukemisen kulttuuri ja siitä saatu pääoma kannattelee pitkälle. Kirjojen parissa vietetty yhteinen aika on panostus tulevaisuuteen, Andersson sanoo. 

Lukutaidon ja lukemisen kulttuurin edistämiseen myönnetyt avustukset 

Lisätietoja:

  • erityisasiantuntija Erkki Hentonen, p. 0295 330 450
  • erityisavustaja Touko Sipiläinen, p. 0295 330 143

 

Alkuperäinen tiedote opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla