Tiedote: Opetushallitus jakoi valtionavustuksia kehittämishankkeisiin ja henkilöstökoulutukseen yhteensä 75 miljoonaa euroa

Opetus- ja kulttuuriministeriö 12.4.2019 12.16 Tiedote

Opetushallitus on myöntänyt yleissivistävään koulutukseen, varhaiskasvatukseen ja vapaaseen sivistystyöhön yhteensä yli 65 miljoonaa euroa kehittämisrahaa. Valtionavustuksia haettiin nyt ensimmäistä kertaa yhteisellä, samaan aikaan tapahtuvalla haulla. Lisäksi jaettiin noin 10 miljoonaa euroa valtionavustusta opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutukseen.

─ Avustuksilla edistetään koulutuksen tasa-arvoa ja kansainvälistymistä, vakiinnutetaan tällä vaalikaudella käynnistettyä tutoropettajatoimintaa sekä alennetaan lukiolaisten oppimateriaalien hankintakustannuksia oppimateriaalipilottien avulla, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

Varhaiskasvatuksen järjestäjät saivat rahoitusta 10,2 miljoonaa euroa positiiviseen diskriminaatioon ja kansainvälistymisen edistämiseen. Esi- ja perusopetuksen järjestäjille myönnettiin kaikkiaan 44,2 miljoonaa euroa kaksikieliseen opetukseen, kielten tutoropettajatoimintaan, koulujen kerhotoimintaan, koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen, tutoropettajatoiminnan alueellisten verkostojen vakiinnuttamiseen sekä kansainvälistymisen edistämiseen. Merkittävin osuus rahoituksesta (32,2 miljoonaa euroa) kohdistettiin koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen.

Lukiokoulutuksen järjestäjille myönnettiin 7,5 miljoonaa euroa lukiolain toimeenpanoon ja lukiokoulutuksen laadun kehittämiseen, pilottihankkeisiin lukio-opiskelijoiden oppimateriaalikustannusten alentamiseksi sekä kansainvälistymisen edistämiseen. Vapaan sivistystyön ylläpitäjille myönnettiin kaikkiaan noin 4 miljoonaa euroa laatu- ja kehittämisavustuksia, nuorisotakuun opintoseteliavustuksia sekä avustuksia opetushenkilöstön täydennyskoulutukseen.

Innovatiivisia oppimisympäristöjä koskevat valtionavustuspäätökset (4,4 miljoonaa euroa) tehdään hallintomenettelyllisistä syistä myöhemmin huhtikuussa.

Koulutuksen järjestäjiltä tuli kaikkiaan 1415 hakemusta ja niissä haettavan rahoituksen yhteissumma oli 140,3 miljoonaa euroa.

Henkilöstökoulutukseen myönnettiin 10 miljoonaa euroa

Opetushallitus on jakanut vuosittaiset valtionavustukset myös opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutukseen. Rahoitusta myönnettiin seuraaviin teemoihin: toimintakulttuurin kehittäminen, pedagoginen osaaminen, aineenhallinta ja ammatillinen osaaminen, hyvinvointi ja oppimisen tuki, kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus ja digitalisaatio sekä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Lisäksi rahoitusta myönnettiin turvallisuusosaamisen koulutusohjelmiin sekä opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutukseen aluehallintovirastolle. Henkilöstökoulutukseen myönnettiin valtionavustusta yhteensä noin 10 miljoonaa euroa.

Kehittämisrahoituksen yhteen kokoamisen lähtökohtana koulutuksen järjestäjien tarpeet

Valtionavustusten vaikuttavuuden parantamiseksi eri haut koottiin yhteen. Useat, eri aikaan toteutetut hankehaut ovat rasittaneet aiemmin koulun arkea pitkin lukuvuotta. Samaan aikaan toteutettu haku mahdollisti myös paikallisen harkinnan siitä, mihin kokonaisuuksiin kukin koulutuksen järjestäjä haluaa kehittämistyössään keskittyä.

Yhteinen haku on ensimmäinen askel aiemmin liian sirpaleiseksi todetun valtionavusteisen kehittämistoiminnan kehittämisessä. Jatkossa kansallista kehittämisrahoitusta on tarkoitus kehittää siten, että erilliset hakukokonaisuudet poistuvat ja koulutuksen järjestäjien on mahdollista hyödyntää laajemmin omaa paikallista koulutuksen kehittämissuunnitelmaansa.

Paikallisen ja kansallisen tason kehittämisen painopisteet tullaan jatkossa suuntamaan paremmin tukemaan toisiaan. Tavoitteena on myös painopisteen siirtäminen valtionavustuksilla syntyviin vaikutuksiin ja niiden laajempaan hyödyntämiseen sekä hallinnollisen prosessin keventäminen.

– Valtionavustusten vaikuttavuuden parantaminen vaatii pitkäjänteistä kehittämistä ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Tavoitteena on lisäksi vahvistaa verkostotoimintaa ja yhteiskehittämistä sekä kehittämistoimien vaikutuksia ja vaikuttavuutta, sanoo johtaja Anni Miettunen Opetushallituksesta.

Lisätiedot

  • Johtaja Anni Miettunen, Opetushallitus, puh. 029 533 1612, anni.miettunen(at)oph.fi
  • Opetusneuvos Leena Nissilä, Opetushallitus, puh. 029 533 1155, leena.nissila(at)oph.fi
  • Opetusneuvos Ulla Laine, Opetushallitus, puh. 029 533 1597, ulla.laine(at)oph.fi
  • Opetusneuvos Petri Lehikoinen, Opetushallitus, puh. 029 533 1713, petri.lehikoinen(at)oph.fi 
  • Opetusministerin erityisavustaja Juho Mäki-Lohiluoma, puh. 050 475 3395, juho-petteri.maki-lohiluoma(at)minedu.fi

Myönnetyt valtionavustukset

 

Alkuperäinen tiedote Opetushallituksen sivuilla