Tiedote: Opetusministeri Grahn-Laasonen huolestui: Kustannukset eivät saa muodostua esteeksi toisen asteen opinnoille

Opetus- ja kulttuuriministeriö 22.1.2018 15.15

Tiedote

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on huolissaan niistä nuorista, joille kustannukset voivat muodostuvat esteeksi lukion tai ammatillisen koulutuksen suorittamiselle. Opetushallituksen tänään julkistetun toisen asteen kustannuksia käsitelleen selvityksen mukaan oppimateriaalikustannukset ovat vaikuttaneet joidenkin nuorten toisen asteen koulutuksen keskeyttämiseen.

"Suomen vahvuus on koulutettu kansa. Varattomuus ei saa muodostua kenellekään kouluttautumisen esteeksi yhteiskunnassa, joka uskoo mahdollisuuksien tasa-arvoon. Tarvitsemmekin pikaisesti lisäselvityksen siitä, mitkä ovat parhaat ja vaikuttavimmat keinot tukea niitä nuoria, joille kustannukset muodostuvat syyksi keskeyttää opinnot. Tähän kysymykseen Opetushallituksen selvitys ei antanut vastausta”, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen. 

Grahn-Laasonen katsoo, että toimien tulee kohdentua nimenomaan putoamisvaarassa oleviin nuoriin, sillä julkinen talous on tiukoilla.

Meidän tulee löytää kaikkein vaikuttavimmat toimet auttaa nimenomaan heikoimmassa asemassa olevia nuoria. On esimerkiksi arvioitava sitä, kattaako etuusjärjestelmä riittävän tehokkaasti opiskelun kustannukset, Grahn-Laasonen jatkaa.  

Grahn-Laasonen kehottaa kouluja ja kuntia ottamaan huomioon oppimateriaaliratkaisuissa niiden kustannusvaikutuksen opiskelijoille ja perheille. Koulujen kirjastot ja lainaamot ovat hyvä mahdollisuus keventää opiskelukustannuksia.  

Opetusministerin mukaan on syytä jatkaa toimia, joilla toisen asteen koulutukseen liittyviä kustannuksia saadaan kokonaisuudessaan laskettua. Yksi konkreettinen esimerkki on digitaalisten oppimateriaalien arvonlisäveron laskeminen painettujen materiaalien tasolle. Lisäksi on taloudellisen kehyksen sallimissa rajoissa syytä tarkastella mahdollisuutta alentaa ylioppilastutkinnon maksuja.

Parannuksen toisen asteen opiskelijoiden taloudelliseen asemaan toi vuoden vaihteessa voimaan astunut muutos, jonka seurauksena vanhempien tulot eivät enää vaikuta itsenäisesti asuvan 18–19-vuotiaan toisen asteen opiskelijan opintorahan määrään.  

Lisätietoja

Erityisavustaja Daniel Sazonov, p. 045-1296812  

OPH verkkouutinen 22.1.2018: Opetushallitus selvitti lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta opiskelijalle aiheutuvia kustannuksia

Uutinen opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla