Tiedote: Opetusministeri Grahn-Laasonen: Kieltenopetus tulee aloittaa yhä aikaisemmin - lisää kielikylpyjä päiväkoteihin

Opetus- ja kulttuuriministeriö 17.2.2019 9.20 Tiedote

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on huolissaan nuorten kielten opiskelun yksipuolistumisesta ja vähentymisestä. Vapaaehtoisia A2-kieliä opiskelevien määrä on vähentynyt noin kolmanneksella kahdessakymmenessä vuodessa. Grahn-Laasonen asettaa työryhmän tekemään esityksiä uusista toimista, joilla vahvistetaan ja aikaistetaan kieltenopetusta päiväkodeissa ja kouluissa.

Tänä syksynä koulupolkunsa aloittavat ekaluokkalaiset ovat ensimmäinen ikäluokka, joka pääsee opiskelemaan koko maassa ensimmäistä vierasta kieltä jo ensimmäiseltä luokalta alkaen. Nyt käynnistyvä työryhmä tähtää jo seuraavaan vaiheeseen, joka toisi kielikylpyä päiväkoteihin ja monipuolistaisi kielivalikoimaa.

Kielten opetus alkaa jatkossa jo ensimmäiseltä luokalta

Valtioneuvosto päätti viime syksynä kielten opetuksen aikaistamisesta ja perusopetuksen tuntimäärän kasvattamisesta kahdella vuosiviikkotunnilla. Päätöksen myötä kielten opetus aikaistuu alkamaan koko maassa jo ensimmäisellä luokalla, viimeistään ensimmäisen luokan keväällä. Muutos koskee tulevana syksynä koulunsa aloittavia ekaluokkalaisia.

Opetusministerin mukaan historiallisen päätöksen taustalla oli tutkimustieto lasten luontaisista herkkyyskausista uuden oppimiselle sekä huoli vähentyvästä kielten osaamisesta.

- Monipuolinen kielitaito on yksi tärkeimmistä tulevaisuuden taidoista kansainvälistyvässä maailmassa. Lapsilla on hämmästyttävä kyky oppia uutta. Tehdyn päätöksen myötä kielten oppimisen herkkyyskausi voidaan hyödyntää entistä paremmin. Parhaimmillaan alkuopetuksen vuosina luodaan motivaatio, joka kantaa ja kannustaa aktiiviseen kieltenopiskeluun läpi elämän, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

Työryhmä tekemään esityksiä varhentamisen jatkosta

Grahn-Laasonen asettaa työryhmän valmistelemaan selvityshenkilö, professori Riitta Pyykön ehdotusten pohjalta seuraavaa vaihetta, joka toisi kielikylpyjä päiväkoteihin ja aikaistaisi myös toisen vieraan kielen (A2-kieli) opiskelua.

Opetushallituksen mukaan kiinnostus kielten opiskeluun oli huipussaan 1990-luvun puolivälissä, jolloin vapaaehtoisia kieliä opiskeltiin eniten. Vuonna 1997 A2-kieltä opiskeli 41 % 5.-luokkalaisista. Sitten opiskelijoiden määrät alkoivat laskea ja olivat alim- millaan vuonna 2009, jolloin A2-kieltä opiskeli vain 24 % ikäryhmästä. Lasku koski erityisesti suomenkielisiä kouluja. Vuodesta 2010 vapaaehtoisia kieliä on valittu hieman enemmän ja vuonna 2017 niitä opiskeli 5.-luokkalaisista 27%.

- Kieltenopetuksen varhentaminen tulee ulottaa päiväkoteihin ja toisen vieraan kielen opetus on aloitettava nykyistä aiemmin. Tavoitteena tulee lisäksi olla, että yhä useampi valitsee englannin lisäksi myös harvinaisempia vieraita kieliä. Käynnistettävä valmistelu antaa mahdollisuuden päättää uusista toimista heti seuraavan hallituskauden alussa, Grahn-Laasonen sanoo.

Asetettavan työryhmän tehtävänä on selvittää professori Riitta Pyykön Monikielisyys vahvuudeksi – selvityksen (2017) pohjalta toteuttamisvaihtoehtoja seuraavien neljän asiakokonaisuuden osalta:

  1. Kielenopetuksen ja kielenopetusta tukevien elementtien vahvistaminen varhaiskasvatuksessa.
  2. A2-kielen opetuksen varhentaminen alkamaan kolmannelta vuosiluokalta alkaen sekä A2 –kielen tarjonnan ja saavutettavuuden vahvistaminen kunnissa.
  3. A1-kielen tarjonnan laajentaminen ja monipuolistaminen kunnissa siten, että mahdollisimman moni oppilas opiskelisi A1-kielenä myös muuta vierasta kieltä kuin englantia.
  4. Oman äidinkielen aseman vahvistaminen perusopetuksessa erityisesti erillisen oppimäärän toteutuksen sekä oman äidinkielen opettajien kelpoisuuden vahvistamista koskevien toimenpiteiden kautta.

Työryhmän työskentelyn määräaika on 31.10.2019.

Opetushallituksen tilastotietoja oppilaiden kielten opiskelusta ja kielivalinnoista. Julkaisussa tilastotietoja myös alueellisesti.

Lisätietoja:

  • erityisavustaja Daniel Sazonov, puh. 02953 30276
  • ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen, puh. 02953 30258

 

Alkuperäinen tiedote opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla