Tiedote: Oppimateriaaleille oma pilvipalvelu

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote (22.10.2014):

Oppimateriaaleille oma pilvipalvelu

Digitaalisia oppimateriaaleja ja opetuksen tukena toimivia sovelluksia opettajille ja oppilaille tarjoava koulutuksen pilvipalvelu EduCloud julkistettiin keskiviikkona Tampereella.

EduCloudin tavoitteena on helpottaa ja tukea opettajien sekä oppilaiden työtä ja auttaa heitä ottamaan entistä monipuolisemmin ja kätevämmin käyttöön digitaalisia oppimateriaaleja opetuksessa sekä tieto- ja viestintätekniikkaa. Tavoitteena on siten uudistaa ja monipuolistaa oppimisen ja opettamisen tapoja. Palvelu on ensi vaiheessa tarkoitettu perusopetuksen opettajille ja rehtoreille, mutta laajenee myöhemmin muille opetuksen sektoreille.

EduCloud-palvelu on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja sen hallinta siirtyy laajalle oppimateriaalituottajien konsortiolle, EduCloud Alliancelle. Palvelussa on tarjolla oppimateriaaleja, pedagogisia pelejä, opetuksessa käytettäviä sovelluksia ja palveluja. Palvelu löytyy internet-osoitteesta: https://portal.educloudalliance.org/

Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiurun mukaan palvelu tuo kouluihin uudenlaisia oppilaslähtöisiä ja innostavia opetusmenetelmiä, joissa korostuvat onnistumisen kokemukset, elämykset sekä monipuoliset tekemisen ja osaamisen näyttämisen tavat.

– Digitaalinen muutos tulee kouluihin ja nyt kehittyvä pilviväylä on merkittävä tukitoimi joka auttaa kouluja uudenlaisten materiaalien käyttöönotossa. Materiaalit ja palvelut ovat laadukkaita, avoimia, ja helposti opetuksessa käyttöön otettavissa ja niitä on mahdollista kehittää yhdessä, Kiuru totesi julkistamistilaisuudessa.

Lisätietoja: projektipäällikkö Jarkko Moilanen (OKM), puh. 02953 30003

Tiedote OKM:n sivuilla