Tiedote: Oppivelvollisuuden laajentaminen etenee - päätöksiä toisen asteen maksuttomuudesta sekä ohjauksesta ja valvontavastuusta

Opetus- ja kulttuuriministeriö 5.3.2020 16.06 Tiedote

Oppivelvollisuuden laajentamisen säädösvalmistelu etenee. Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmä käsitteli tiistaina 3.3. oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyviä ohjaus- ja valvontavastuu- sekä maksuttomuusasioita. Hankkeen seurantaryhmä kokoontui torstaina 5.3.

Ministerit linjasivat, että oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestäisi sen kalenterivuoden loppuun, kun opiskelija täyttää 20 vuotta. Kun opiskelija 16-vuotiaana siirtyisi perusopetuksesta toiselle asteelle, hänellä olisi lähtökohtaisesti 4,5 vuotta oikeutta maksuttomaan koulutukseen. Tämän aikajakson sisällä maksuttomuus koskisi tutkintotavoitteista koulutusta sekä erilaisia nivelvaiheen koulutuksia.

Oikeus kokonaan maksuttomaan toisen asteen koulutukseen on tarkoitus toteuttaa ensimmäisen kerran syksyllä 2021. Maksuton toisen asteen koulutus koskisi ensimmäisen kerran niitä nuoria, jotka saavat perusopetuksen päättötodistuksen tai joiden oppivelvollisuuteen kuuluvan perusopetuksen suorittaminen muutoin päättyy keväällä 2021.  Ohjauksen osalta esitetään, että perusopetuksen järjestäjällä olisi velvollisuus ohjata ja valvoa oppivelvollisen hakeutumista perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen perusopetuksen 9. luokalla. Jos oppivelvollinen ei saisi opiskelupaikkaa yhteishaussa, perusopetuksen järjestäjä jatkaisi ohjausta, jotta oppivelvollinen voisi hakea opiskelupaikkaa yhteishaun jälkeisessä jatkuvassa haussa. Ohjaus- ja valvontavastuu jatkuisi siihen saakka, kunnes oppivelvollinen olisi aloittanut opinnot toisessa oppilaitoksessa. Oppivelvollisuuden ohjaus- ja valvontavastuu siirtyisi uudelle koulutuksen järjestäjälle, kun opiskelija olisi aloittanut opinnot kyseisessä koulutuksessa. Jos oppivelvollinen nuori jäisi ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttäisi aloittamansa opinnot, viimesijainen ohjaus- ja valvontavastuu olisi nuoren asuinkunnalla. Asuinkunnan tehtävänä olisi selvittää oppivelvollisen nuoren tilannetta sekä ohjata hakeutumaan toisen asteen koulutukseen ja tarvittaessa muiden tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin.

Lakiesitys on tarkoitus saada lausuntokierrokselle huhtikuun lopulla. Hallituksen esitys eduskunnalle annetaan syksyllä 2020. Lisätietoja:

  • Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, puh. 02953 30182
  • Ylijohtaja Mika Tammilehto, puh. 02953 30308
  • Hallitusneuvos Piritta Sirvio, puh. 02953 30188

Lisätietoa oppivelvollisuuden laajentamisesta 

Kysymyksiä ja vastauksia oppivelvollisuudesta

Hanketiedot ja asiakirjat

 

Alkuperäinen tiedote opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla