Tiedote: PISA 2012 -tutkimuksen pääraportti syventää Suomen tuloksia

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote (12.5.2015):

PISA 2012 -tutkimuksen pääraportti syventää Suomen tuloksia

OECD:n PISA 2012-tutkimuksen pääraportti on ilmestynyt. Tutkimus tarkastelee suomalaista perusopetusta ja sen tuloksia kymmenestä eri näkökulmasta.

Suomalaisnuorten osaaminen oli tutkimuksessa OECD-maiden joukossa parhaimmistoa. OECD-maista Suomi sijoittui matematiikassa kuudenneksi, lukutaidossa kolmanneksi ja luonnontieteissä toiseksi. Matematiikan, lukutaidon ja luonnontieteiden osaaminen oli kuitenkin selvästi heikentynyt aiempiin PISA-tutkimuksiin verrattuna.

Artikkeleissa heikentyneeseen osaamiseen yhteydessä olevia tekijöitä haetaan oppilaiden asenteiden, motivaation, uskomusten ja ajankäytön muutoksista. Artikkeleissa käsitellään myös opetusjärjestelyihin, koulujen toimintaympäristöön, ohjaukseen, opiskeluilmastoon ja resursseihin liittyviä tekijöitä. Artikkelien kirjoittajina on toistakymmentä suomalaista koulutusalan ammattilaista.

– Havainnot osaamistason laskusta ovat toistuneet sekä kansallisissa että kansainvälisissä tutkimuksissa. Osaamistason lasku yhdistettynä oppimista tukevien asenteiden heikentymiseen ei ole mielipide, vaan tosiasia. Se, miten otamme uutisen vastaan, määrittää tulevaisuuttamme, toteaa opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru teoksen esipuheessa.

– Huolestuttavien oppimistulosten johdosta käynnistettiin joukko kehittämistoimia – valtion erityisavustusten lisäksi kaksi laajaa kehittämishanketta, parlamentaarinen Tulevaisuuden peruskoulu -hanke sekä EduCloud-palvelu. Kehittämistoimenpiteitä on syytä pitää jatkossakin esillä ja toteuttaa, Kiuru jatkaa.

OECD:n Pisa-tutkimusohjelmassa arvioidaan 15-vuotiaiden nuorten oppimistuloksia lukutaidossa sekä matematiikan ja luonnontieteiden osaamisessa kolmen vuoden välein. Arvioinnin pääalue vaihtuu joka kierroksella: sekä vuonna 2003 että vuonna 2012 se oli matematiikka. Seuraava tutkimus (PISA 2015) julkistetaan joulukuussa 2016.

Lisätietoja: opetusneuvos Tommi Karjalainen (OKM), puh. 02953 30140

Millä eväillä osaaminen uuteen nousuun? PISA 2012 -tutkimustuloksia

Tiedote 3.12.2013 OKM:n sivuilla

Tiedote 12.5.2015 OKM:n sivuilla