Tiedote: Saamelaisalueen ulkopuoliseen kielipesätoimintaan tukea 150 000 euroa

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote (17.10.2013):

Saamelaisalueen ulkopuoliseen kielipesätoimintaan tukea 150 000 euroa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt saamelaiskäräjille veikkausvoittovaroista 150 000 euroa käytettäväksi kielipesätoiminnan kehittämiseen saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella.

Nuorisotyön määrärahoista myönnetty tuki on osa toimenpidekokonaisuutta, jonka tavoitteena on saamen kielen elvyttäminen.

Avustuksesta päättäneen kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäen mukaan kielipesäavustuksessa on kysymys Suomen alkuperäiskansaan kuuluvien lasten ja nuorten myönteisestä erityiskohtelusta. Tavoitteena on pelastaa katoamisvaarassa olevat kielet.

Kielipesä on alkuperäiskansaan kuuluville lapsille suunniteltu hoitopaikka, jossa kaikki toiminta tapahtuu alusta asti pelkästään saamen kielellä. Toiminta toteutetaan järjestämällä alle kouluikäisille lapsille saamenkielistä päivähoitoa tai avointa varhaiskasvatustoimintaa sekä koululaisille iltapäivätoimintaa kielikylpymenetelmää käyttäen.

Enontekiön, Utsjoen ja Inarin kunnista sekä Sodankylän kunnan pohjoisosasta koostuvalla saamelaisten kotiseutualueella toimii kielipesiä kaikilla kolmella, Suomessa puhutulla saamen kielellä. Saamen kielistä pohjoissaame on uhanalainen, inarinsaame ja koltansaame ovat välittömässä katoamisvaarassa. Mm. kielipesätoiminnan ansiosta sammumassa ollut inarinsaame on alkanut viime vuosina elpyä.

Arviolta noin puolet saamelaisista puhuu saamea äidinkielenään eikä kieli enää siirry sukupolvien ketjussa eteenpäin yhtä varmasti ja luonnollisesti kuin aikaisemmin. Kielenelvytyksen tavoitteena on katkaista saamen kielen assimilaatio tai kielenvaihdoskehitys.

Saamelaisilla on perutuslain mukainen oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan saamelaisten kotiseutualueella ja sen ulkopuolella. Saamelaiskäräjien vuonna 2011 keräämien tietojen mukaan alle 10–vuotiaista lapsista 74.9 % asuu kotiseutualueen ulkopuolella. Siksi kielipesätoiminnan aloittaminen myös muualla maassa on kielen elpymisen kannalta erittäin tärkeää.

Pääkaupunkiseudulla toimiva City-Sámit -yhdistys on jo tehnyt päätöksen kielipesätoiminnan aloittamisesta Helsingissä marraskuussa. Rovaniemellä ja Oulussa selvitetään parhaillaan mahdollisuuksia kielipesätoiminnan aloittamiseen.

Lisätiedot:

– johtaja Georg Henrik Wrede, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 0295 3 30345, sähköposti: GeorgHenrik.Wrede@minedu.fi
– sosiaali- ja terveyssihteeri Pia Ruotsala, saamelaiskäräjät, p. 040 7262 688, sähköposti: pia.ruotsala@samediggi.fi

Tiedote OKM:n sivuilla