Tiedote: Saamelaisasioille uusi vastuuvirkamies

Oikeusministeriön tiedote (15.8.2013)

Camilla Busck-Nielsen saamelaisasioiden vastuuvirkamieheksi

Valtioneuvosto on nimittänyt varatuomari, lainsäädäntöneuvos Camilla Busck-Nielsenin erityisesti saamelaisasioista vastaavaksi virkamieheksi oikeusministeriöön. Kyseinen neuvottelevan virkamiehen virka on uusi, ja se täytetään nyt 1.9.2013 alkaen viiden vuoden määräajaksi.

Virka on sijoitettu oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikköön. Aiemmin saamelaisasioihin ja niiden koordinointiin valtioneuvostossa liittyvät tehtävät hoidettiin pääosin ministeriön hallintoyksikössä.

Neuvottelevan virkamiehen vastuulle kuuluu myös erilaisia perusoikeuksiin liittyviä tehtäviä kuten kansainvälisten sopimusten ja ihmisoikeusasioiden maaraporttien valmistelua sekä EU:n perusoikeusviraston yhdyshenkilön tehtäviä, joita on aiemmin hoidettu ministeriön lainvalmisteluosastolla.

Camilla Busck-Nielsen on toiminut pitkään perusoikeus- ja alkuperäiskansa-asioihin liittyvissä lainvalmistelutehtävissä sekä oikeus- että ulkoasiainministeriössä.

Lisätietoja:
hallintojohtaja Olli Muttilainen, puh. 02951 50258

Tiedote OM:n sivuilla