Tiedote: Saamen kielipalkinto Gollegiella Ellen Pautamolle ja Jonar Thomassonille

Oikeusministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö 18.11.2020 11.27 Tiedote

Ellen Pautamo (Ergon Máreha Ánne Elle-Máret) Tampereelta ja Jonar Thomasson Limingenistä palkitaan vuoden 2020 pohjoismaisella Gollegiella-kielipalkinnolla saamen kielten edistämisestä.

Kieliversiot

Saamen kielen ja kulttuurin lehtori Ellen Pautamo saa Gollegiella-palkinnon ansioistaan pohjoissaamen kielen opettajana. Kieliasiantuntija Jonar Thomassonille palkinto myönnetään hänen tekemästään työstä eteläsaamen kielen hyväksi.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson julkisti palkinnonsaajat tänään Helsingissä Norjan, Ruotsin ja Suomen saamelaisasioista vastaavien ministereiden ja saamelaiskäräjien puheenjohtajien kokouksen yhteydessä.

- Lämpimät kiitokset molemmille palkinnonsaajille merkittävästä toiminnasta saamen kielten hyväksi. Toivon, että Pautamon ja Thomassonin työ saa meidät kiinnostumaan saamen kielistä ja kulttuurista sekä arvostamaan niitä, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo.

Ellen Pautamo on yksi merkittävimmistä saamen etäopetuksen kehittäjistä. Hän työskentelee Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa virtuaalikoulussa saamen kielen ja kulttuurin lehtorina. Pautamo on osaava, kekseliäs ja innostava opettaja, joka toimii myös opettajien kouluttajana.

Jonar Thomasson on kieliasiantuntija ja suosittu kielilähde, joka välittää saamen kieltä ja saamelaisen kulttuurin sekä historian kokemuksia. Thomasson on edistänyt saamen kielen säilymistä ja kehittämistä dokumentoimalla etelänsaamen kieltä. Hän on koonnut Mojhtsijstie-kirjaansa kertomuksia, sanojan ja sanontoja eteläsaamen kielellä.

Palkinto on suuruudeltaan 15 000 euroa. Tänä vuonna palkittuja on kaksi, joten palkinto jaetaan Pautamon ja Thomassonin kesken.

Lisätietoja: Neuvotteleva virkamies Johanna Hautakorpi, puh.02951 50018, etunimi.sukunimi@om.fi Valtiosihteeri Malin Brännkärr, puh. 040 534 7727, etunimi.sukunimi@om.fi Ministerin erityisavustaja Niklas Mannfolk, p. 050 306 3990, etunimi.sukunimi@om.fi

Arviointikomitean puheenjohtaja Tauno Ljetoff, puh. 040 5893249, etunimi.sukunimi@gmail.com

Linkit Gollegiella-palkinto Saamelaisasioista vastaavien ministereiden ja saamelaiskäräjien puheenjohtajien kokous 18.11.

Säämi kielâpalhâšume Kollekielâ Ellen Pautamon já Jonar Thomassonân

Ellen Pautamo (Ergon Máreha Ánne Elle-Máret) Tampeʹrest da Jonar Thomasson Limiŋŋest cisttee eeʹjj 2020 tâʹvvjânnmallaž Gollegiella- ǩiõllciistin sääʹm ǩiõli ooudummšest.

Sääʹm ǩiõl da kulttuur lehtor Ellen Pautamo vuäǯǯ Gollegiella- ciist tuâjstes tâʹvvsääʹm ǩiõl uʹčteeʹlen. Ǩiõlläʹšštobddi Jonar Thomasʼsooʹjje cistt miõđee suu raajjâm tuâjast saujjsääʹm ǩiõl pueʹrren.

Vuõiggâdvuõttminister  Anna-Maja Henriksson čõõđti cisttvuäǯǯjid täʹbbe Heʹlssnest, Taar, Ruõcc da Lääʹdd sääʹmmaaʹššin vaʹstteeʹjin ministeeʹri da sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹji såbbar õhttvuõđâst. 

- Pakkâz späʹssbid kuhttuid cisttvuäǯǯjid miârkkteeʹjest tåimmjummšest sääʹm ǩiõli pueʹrren. Tuäivam, što Pautamo da Thomasson tuâjj vuäǯǯ miʹjjid miõllštõõvvâd sääʹm ǩiõlin da kulttuuʹrest de uʹvdded äärv tõid, vuõiggâdvuõttminister Anna- Maija Henriksson ceälkk.

Ellen Pautamo lij õhtt miârkkšõõvvjummsin sääʹm ougglõsmättʼtõõzz ooudâsviikkjin. Son tåimmai Sääʹmvuuʹd škooultõs kõskkõõzzâst virtuaalškooulâst sääʹm ǩiõl da kulttuur lehtooʹren. Pautamo lij siltteeʹjes, ǩeʹksjeeʹjes da älšmeeʹjes uʹčteeʹl, kååʹtt tåimmai še uʹčteeʹli škooulteeʹjen.

Jonar Thomasson lij ǩiõlläʹšštobddi da siâsstõttum ǩiõllkäivv, kååʹtt vääʹlat sääʹm ǩiõl da kulttuur de histoor ǩiõččlâsttmõõžžid. Thomasson lij ooudâs viikkâm sääʹm ǩiõl seeiltummšest da ooudummšest dokumeʹnttâstteeʹl saujjsääʹm ǩiõl. Son lij noorrâm Mojhtsijstie-ǩerjjses mainnsid,saaʹnid da ceälkkõõzzid saujjsääʹm ǩiõlin.

Cistt lij šorradvuõʹđest 15 000 euʹrred. Tän eeʹjj ciʹsttjum liâ kueʹhtt, da tâʹl ciist jueʹǩǩe Pautamo da Thomasson kõskkân.

Lââʹssteâđaid:  Saǥstõõlli veʹrǧǧneǩ Johanna Hautakorpi, tel.02951 50018, ouddnõmm.sokknõmm@om.fi Valdiapiisar Malin Brännkärr, tel. 040 534 7727, ouddnõmm.sokknõmm@om.fi Spesiaalveäʹǩǩteei Niklas Mannfolk, tel. 050 306 3990, ouddnõmm.sokknõmm@om.fi

Arvvlõddâmkomitea saaǥǥjååʹđteei Tauno Ljetoff, tel. 040 5893249, ouddnõmm.sokknõmm@gmail.com

Gollegiella-cistt  Sääʹmaaʹššin vaʹstteeʹjin ministeeʹri da sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹji sååbbar 18.11.   

Säämi kielâpalhâšume Kollekielâ Ellen Pautamon já Jonar Thomassonân

Ellen Pautamo (Ergon Máreha Ánne Elle-Máret) Tamperest já Jonar Thomasson Limingenist uážžuv ive 2020 tave-eennâmlii Kollekielâ-kielâpalhâšume sämikielâi oovdedmist. 

Sämikielâ já -kulttuur lehtor Ellen Pautamo uážžu Kollekielâ-palhâšume suu áánsuin tavesämikielâ máttáátteijen. Kielâäššitobdee Jonar Thomassonân palhâšume mieđettuvvoo suu porgâm pargoost maadâsämikielâ pyerrin.

Riehtiminister Anna-Maja Henriksson almostitij palhâšumeuážžooh onne Helsigist Taažâ, Ruotâ já Suomâ sämiaašijn västideijee ministerij já sämitige saavâjođetteijei čuákkim ohtâvuođâst. 

- Lieggâ kijttoseh kuohtuid palhâšumeuážžoid merhâšittee tooimâst sämikielâi pyerrin. Mun tuáivum, ete Pautamo já Thomasson pargo rávkká perustume sämikielâi já -kulttuur sehe tai áárvustanneem kuáttá, riehtiminister Anna-Maja Henriksson iätá.

Ellen Pautamo lii ohtâ merhâšitteemus sämikielâ káidusmáttááttâs ovdedeijee. Sun parga Säämi máttááttâskuávdáást virtuaalškoovlâst sämikielâ já -kulttuur lehtorin. Pautamo lii čepis, utkáás já movtijdittee máttáátteijee, kote tuáimá meid máttáátteijei škuávlejeijen. 

Jonar Thomasson lii kielâäššitobdee já pivnohis kielâkäldee, kote sirdá sämikielâ já sämmilij kulttuur sehe historjá feerimijd. Thomasson lii ovdedâm sämikielâ siäilum já ovdedem dokumentistmáin maadâsämikielâ. Sun lii nuurrâm Mojhtsijstie-kirjásis mainâsijd, saanijd já eđâlduvâid maadâsämikielân.

Palhâšume lii 15 000 eurod. Taan ive palhâšume uážžooh lává kyehti, te palhâšume juáhhoo Pautamo já Thomasson kooskâ.

Lasetiäđuh:  Ráđádâllee virgeolmooš Johanna Hautakorpi, puh.02951 50018, ovdânommâ.suhânommâ@om.fi  Staatâčällee Malin Brännkärr, puh. 040 534 7727, ovdânommâ.suhânommâ@om.fi Sierânâsišedeijee Niklas Mannfolk, puh. 050 306 3990, ovdânommâ.suhânommâ@om.fi

Árvuštâllâmkomitea saavâjođetteijee Tauno Ljetoff, puh. 040 5893249, ovdânommâ.suhânommâ@gmail.com

Kollekielâ-palhâšume   

Samisk språkpris Gollegiella til Ellen Pautamo og Jonar Thomasson

Ellen Pautamo (Ergon Máreha Ánne Elle-Máret) fra Tammerfors og Jonar Thomasson fra Limingen tildeles den nordiske språkprisen Gollegiella for 2020 for fremming av samiske språk.

Lektor i samisk språk og kultur Ellen Pautamo får Gollegiella-prisen for sin innsats som lærer i nordsamisk språk. Språkspesialist Jonar Thomasson får prisen for sitt arbeid for sørsamisk språk.

Justisminister Anna-Maja Henriksson offentliggjorde prisvinnerne i dag i Helsingfors i forbindelse med møtet mellom Norges, Sveriges og Finlands ministere for samiske saker og sametingspresidentene.

– De varmeste takk til begge prismottakerne for sitt verdifulle arbeid for å fremme de samiske språk. Jeg ønsker at Pautamos og Thomassons arbeid hever interessen i de samiske språk og kultur og får oss til å sette pris på dem, sier justisminister Anna-Maja Henriksson.

Ellen Pautamo er en av de mest betydelsesfulle personer innen å utvikle fjernundervisning av samiske språk. Hun arbeider som lektor for samisk språk og kultur i virtualskolen ved Samisk utdanningssenter. Pautamo er en dyktig, kreativ og inspirerende lærer som også arbeider som lærerutdanner.

Jonar Thomasson er språkspesialist og en populær språkkilde som formidler både det samiske språket og erfaringer fra samisk kultur og historie. Thomasson har fremmet bevaring og utvikling av samiske språk ved å dokumentere det sørsamiske språket. I sin bok Mojhtsijstie har han samlet fortellinger, ord og ordspråk på sørsamisk.

Prisen er på 15 000 euro. I år er det to prismottakere, så prisen blir delt mellom Pautamo og Thomasson.

Mer informasjon:  Forhandlende embetsmann Johanna Hautakorpi, tel. +358 2951 50018, fornavn.etternavn@om.fi  Statssekretær Malin Brännkärr, tel. +358 40 534 7727, fornavn.etternavn@om.fi Ministerens spesialrådgiver Niklas Mannfolk, tel. +358 50 306 3990, fornavn.etternavn@om.fi Priskomiteens ordfører Tauno Ljetoff, tel. +358 40 5893249, fornavn.etternavn@gmail.com 

Gollegiella-pris

Oikeusministeriön verkkopalvelu | oikeusministerio.fi | viestinta.om@om.fi

 

Alkuperäinen tiedote oikeusministeriön verkkosivuilla