Tiedote: Selvityshenkilö tarkastelee kansalliskielten asemaa korkeakouluopetuksessa ja tieteellisessä tutkimuksessa

Opetus- ja kulttuuriministeriö 12.1.2023 11.32 Tiedote

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen on asettanut professori Janne Saarikiven selvityshenkilöksi hankkeeseen, jonka tavoitteena on selvittää suomen ja ruotsin kielen asemaa yliopistoissa annettavassa koulutuksessa ja tieteellisessä tutkimuksessa. Filosofian maisteri Jani Koskinen avustaa Saarikiveä hankkeessa. Selvitysraportti luovutetaan ministeriölle viimeistään 31.3.2023.

Selvityksessä tarkastellaan erikseen yliopistojen kandidaatti-, maisteri- ja tohtoriohjelmien opetuskieliä, opinnäytteiden kieliä, rekrytointikäytäntöjä, julkaisukäytäntöjä sekä kielten käyttöä yliopistohallinnossa ja yliopistojen arjessa. Hanke tuottaa loppuraportin, jonka tulosten pohjalta on mahdollista esittää koulutus- ja kielipoliittisia suosituksia. Saarikiven selvitys tukee osaltaan muissa ministeriössä vireillä olevia kielten asemaa tarkastelevia selvityksiä.

– Vieraat kielet valtaavat julkista tilaa yhä voimallisemmin. Selvityksellä kartoitetaan, millainen tilanne on korkeakoulutuksessa ja tutkimuksessa. Odotamme myös toimenpide-ehdotuksia, joilla kansalliskielten asemaa voidaan tukea, ministeri Petri Honkonen sanoo.

Lisätietoja:

  • Ylijohtaja Atte Jääskeläinen, p. 0295 330 309
  • Hallitusneuvos Katariina Simonen. p. 0295 330 273

Opetus- ja kulttuuriministeriö | okm.fi | info.okm@gov.fi