Tiedote: Suomi haluaa vahvistaa eurooppalaista opiskelijavaihtoa

Opetus- ja kulttuuriministeriö 15.2.2018 12.43 Tiedote

Suomi haluaa merkittävästi vahvistaa eurooppalaista liikkuvuutta ja opiskelijavaihtoa. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen ilmaisi Suomen vahvan tuen Erasmus+ -ohjelman kehittämiselle ja rahoituksen turvaamiselle EU:n koulutusneuvoston kokouksessa Brysselissä torstaina.

Ministerit keskustelivat kokouksessa Erasmus+ -ohjelman tulevaisuudesta sekä opetus- ja tutkimusyhteistyön tiivistämistä ja liikkuvuuden edistämistä koskevasta Eurooppalaiset yliopistot -aloitteesta.  

Suomi pitää nykyistä vuonna 2020 päättyvää ohjelmaa erittäin onnistuneena. Tulevalta kaudelta odotetaan uusia mahdollisuuksia edistää koulutuksen kansainvälistymistä. Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma Erasmus+ rahoittaa toimialoilla tehtävää eurooppalaista yhteistyötä.   - Erasmus on eurooppalainen menestystarina. Opiskelija- ja opettajavaihdot tekevät eurooppalaista integraatiota todeksi arjen tasolla. Tällä on ollut merkittävä rooli kansainvälisemmän ja avoimemman Suomen ja Euroopan luomisessa. Eurooppa tarvitsee Erasmuksen menestystarinaa myös jatkossa. Siksi on varmistettava, että Erasmus-ohjelman rahoitus turvataan ja ohjelmaa vahvistetaan merkittävästi seuraavalle ohjelmakaudelle. Kansainvälistymisen mahdollisuuksien tulee avautua kaikille nuorille perhetaustasta ja varallisuudesta riippumatta, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.   Uudelta ohjelmakaudelta Suomi toivoo nykyistä vahvempaa lukio-opiskelijoiden ja perusopetuksen oppilaiden liikkuvuutta. Suomi pitää myös tärkeänä, että luokanopettajaksi opiskelevien mahdollisuuksia osallistua Erasmus+ ohjelmaan vahvistetaan tulevalla ohjelmakaudella. Yhteistyö kolmansien maiden kanssa on nykyisessä ohjelmassa mahdollista vain korkea-asteella ja nuorisosektorilla. Suomi avaisi kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön myös muille koulutusasteille.

- Opettajien liikkuvuudessa Suomi on jo nykyisellään EU:n kärkimaita. Suomi haluaa jatkossa entisestään vahvistaa opettajaopiskelijoiden ja rehtoreiden osallistumismahdollisuuksia Erasmus+ hankkeisiin ja antaa sitä kautta uusia mahdollisuuksia oman ammattitaidon ja opetuksen kehittämiseen, ministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

Uusi ohjelmakausi tuo myös uudenlaisia virtuaalisia yhteistyömuotoja kaikille koulutusasteille. Virtuaalinen yhteistyö antaa uusia osallistumismahdollisuuksia ja tekee siten Erasmus+ ohjelmasta entistä tasa-arvoisemman.

- Meidän on oltava etulinjassa hyödyntämässä teknologian avaamia uusia mahdollisuuksia koulujen kansainvälistymisessä, ministeri painottaa.

Joulukuun Eurooppa-neuvostossa sovitun Eurooppalaiset yliopistot -aloitteen tarkoituksena on tiivistää korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja innovaatioiden välistä yhteyttä sekä edistää opiskelijoiden mahdollisuuksia kerätä opintoja useista korkeakouluista. Eurooppalaiset yliopistot -yhteistyössä on tarkoitus rakentaa korkeakoulujen strategisia kumppanuuksia, joissa korkeakoulut tuottaisivat yhteistä opetusta ja tutkimusta korkeakoulujen vahvuusalueilla.

- Korkeakoulujen toimiminen eurooppalaisina verkostoina vahvistaa opetuksen laatua. Aloite täydentää erinomaisesti Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -vision toimeenpanoa. Molempien tavoitteena on lisätä korkeakoulutuksen avoimuutta ja mahdollistaa yksilöllisiä koulutuspolkuja opiskelijoille, ministeri Sanni Grahn-Laasonen toteaa.

Lisätietoja:

  • erityisavustaja Daniel Sazonov, puh. 0295 3 30276
  • opetusneuvos Minna Polvinen, OKM, puh. 0295 3 30262
  • opetusneuvos, ryhmän päällikkö Birgitta Vuorinen, OKM 0295 3 30335
  • opetusneuvos Mikko Nupponen, OPH, puh. 029 533 8535

 

  • Erasmus+ on koulutuksen, nuorison ja urheilun alan toimia tukeva EU-ohjelma, jonka talousarvio on 16,45 miljardia euroa vuosille 2014 - 2020.
  • Euroopan komission 1.2.2018 julkaiseman väliarvion mukaan Erasmus+ ohjelma on tuloksellinen ja vaikuttava. Ensimmäisen kolmen vuoden aikana liikkuvuustoimiin on ottanut osaa 1,8 miljoonaa ihmistä, ja yli 240 000 organisaatiota on osallistunut yhteistyöhankkeisiin. Ohjelma tukee osallistujien osaamisen ja taitojen kehittymistä, se lisää osallistujiensa työllistyvyyttä ja vahvistaa henkilökohtaista kasvua. Erasmus+ on myös merkittävästi lisännyt eurooppalaisten yhteenkuuluvuuden tunnetta.
  • Erasmus+ -ohjelmaan ja sitä edeltäviin ohjelmiin on osallistunut kaikkiaan jo neljännesmiljoona suomalaista. Vuonna 2017 rahoitettiin yli 21 000 henkilön ulkomaanjaksoja. Ohjelmalla on keskeinen rooli koulutuksen ja nuorisotyön kansainvälisessä yhteistyössä. Se rahoittaa esimerkiksi yli puolet korkeakouluopiskelijoiden ja ammattiin opiskelevien ulkomaanjaksoista.
  • Komission odotetaan antavan uutta ohjelmakautta koskevat ehdotukset toukokuussa 2018.
  • Ohjelman toimeenpanosta Suomessa vastaa Opetushallitus.