Tiedote: TEM mukana demokratiatunnustuksen saaneessa monikielisen koronaviestinnän ryhmässä

Työ- ja elinkeinoministeriö 13.10.2021 12.24 Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) maaliskuussa 2020 käynnistämä monikielisen ja monikanavaisen koronaviestinnän toimintaryhmä on saanut vuoden 2021 demokratiatunnustuksen. Työ- ja elinkeinoministeriö on osana ryhmää kehittänyt koronaviestintää niin, että oikea tieto tavoittaisi mahdollisimman laajasti ja tehokkaasti kaikki Suomessa asuvat. 

Toimintaryhmä on varmistanut, että koronaan liittyvä monikielinen viestintä on tehokasta ja saavutettavaa. Tärkeää on ollut myös monikanavainen neuvonta siitä, miten terveydenhoitoon tulisi hakeutua korona-aikana. Työn tavoitteena on ollut yhdenvertaisuuden varmistaminen kansalaisviestinnässä kriisitilanteen aikana. 

Toimintaryhmä on tehnyt yhteistyötä esimerkiksi vieraskielisten yhteisöjen avainhenkilöiden ja maahanmuuttaneiden järjestöjen kanssa. Yhteistyössä on selvitetty kohderyhmään kuuluvien ihmisten tiedontarpeita, purettu ongelmatilanteita ja rakennettu luottamusta viranomaistoimintaan. Avainhenkilöillä ja järjestöillä on ollut merkittävä rooli viranomaistiedon välittämisessä ja yhteisöjen kannustamisessa yhteisessä työssä virusta vastaan.

”Tämä on hieno tunnustus koko työryhmälle. Olemme tehneet työ- ja elinkeinoministeriössä paljon työtä, jotta koronaan liittyvä tieto tavoittaa myös maahanmuuttaneet mahdollisimman laajasti ja yhdenvertaisesti. On upeaa, että tämä työ nyt noteerataan näin”, iloitsee työministeri Tuula Haatainen

THL perusti toimintaryhmän, jotta monikielisen viestinnän akuuttiin tarpeeseen voitiin vastata pandemiatilantessa. THL käynnisti monikielisen ja -kanavaisen koronaviestinnän toimintaryhmän ”task forcen” sosiaali- ja terveysministeriön (STM) toimeksiannosta keväällä 2020. Myöhemmin mukaan toimintaan liittyi myös työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). 

TEM on tuottanut monikielistä viestintää koronan aikana

TEM on osallistunut ryhmän työskentelyyn ja tuottanut myös itsenäisesti monikielistä viestintää koronapandemian aikana. Näin TEM on pyrkinyt vähentämään koronaviruksen vaikutuksia muun muassa yritysten toimintaan, työllisyyteen ja huoltovarmuuteen. Usein kysyttyjä kysymyksiä eri teemoista vastauksineen on julkaistu suomen, ruotsin ja englannin lisäksi 8 eri kielellä. Koronaan  liittyviä tiedotteita on julkaistu jopa 15 kielellä ja selkosuomeksi.

TEM:n kotoutumisen osaamiskeskus alkoi koota heti maaliskuussa 2020 monikielistä tietoa koronaviruksesta kotoutuminen.fi-verkkopalveluun yhteistyössä InfoFinland-verkkotoimituksen kanssa. Koosteilla on pyritty tukemaan kotoutumistoimijoiden ja järjestöjen työtä tilanteissa, joissa heidän on täytynyt neuvoa maahanmuuttaneita koronaan liittyvissä asioissa. 

Osaamiskeskus ja InfoFinland ovat myös auttaneet moni- ja selkokielisen viestinnän tuottamisessa pandemian aikana neuvomalla ja ohjaamalla sekä julkaisemalla vinkkejä monikieliseen kääntämiseen.

Tunnustus myönnetään demokratiaa ja hallinnon avoimuutta edistävälle taholle

Valtiovarainministeriö, oikeusministeriö ja Suomen Kuntaliitto myöntävät demokratiatunnustuksen toimijoille tai organisaatioille, jotka ovat edistäneet demokratiaa ja hallinnon avoimuutta. Tavoitteena on myös kannustaa julkista hallintoa ottamaan toiminnassaan paremmin huomioon kuntalaisten ja kansalaisten osallistumistarpeet. Vuoden 2021 tunnustuksen teemana oli covid-19-poikkeusaikana kehitetyt hallinnon ja kansalaisjärjestöjen yhteistyömuodot. 

Tunnustuksen sai STM-THL-TEM-työryhmän lisäksi myös Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala roolistaan Helsinki-avun organisoinnissa. Palkitut julkistettiin keskiviikkona 13.10.2021 Kuntatalolla Helsingissä.

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Torkko Helena TEM, p. 0295 047 695

Tietoa yritysten toiminnasta, työllisyydestä ja huoltovarmuudesta monikielisest Avoimen hallinnon Demokratiatunnustus 2021 Helsinki-avulle ja monikielisen ja -kanavaisen koronaviestinnän toimintaryhmälle Kotoutuminen.fi:n monikielisen koronaviestinnän koosteet

 

Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu | tem.fi | info@tem.fi