Tiedote: Tietoa koronaviruksesta useilla kielillä

Työ- ja elinkeinoministeriö 9.4.2020 16.02 Tiedote

Monilla tahoilla on herännyt huoli siitä, saavatko erilaiset kieliryhmät riittävästi koronavirukseen liittyvää tie-toa. Viranomaistietoa useilla eri kielillä julkaistaan ja kootaan yhteen monilla eri verkkosivustoilla. Tieto on kuitenkin hajallaan, eikä verkkoviestintä tavoita kaikkia kohderyhmiä. Tämä voi johtaa siihen, että kielivä-hemmistöt eivät saa tarpeeksi tietoa koronaviruksesta ja sen vaikutuksista.

Kielivähemmistöjen tavoittamiseen tarvitaan erilaisia viestintäkeinoja ja -kanavia, mm. sosiaalinen media ja maahanmuutto- ja kotoutumistyötä tekevät järjestöt ovat avainasemassa. Verkossa eri kielillä julkaistua viestintää koronaviruksesta on jo paljon. Video-, kuva- ja äänimateriaalit tavoittavat myös luku- ja kirjoitustaidottomat.

TEM ja kotouttamisen osaamiskeskus edistävät yhteistyökumppaniensa kanssa omalta osaltaan monikielisen tiedon välitystä eri kanavissa.

Viranomaisten ja muiden tahojen tarjoamaa monikielistä koronatietoa julkaistaan kootusti muun muassa infoFinland.fi- ja kotouttaminen.fi-sivustoilla. Myös Yle tarjoaa tietoa koronaviruksesta useilla eri kielillä.

Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu | tem.fi | info@tem.fi

 

Alkuperäinen tiedote työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla