Tiedote: Tutkimuksesta ideoita maahanmuuttajien työllistämiseen

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote (10.2.2014):

Tutkimuksesta ideoita maahanmuuttajien työllistämiseen

Vain harva maahanmuuttaja osallistuu ammatilliseen työvoimakoulutukseen tai saa tukityöpaikan. Tämä käy ilmi maahanmuuttajien työllistymistä selvittäneestä seikkaperäisestä tutkimuksesta.

– Näyttää siltä, että valtaosa maahanmuuttajista jää jumiin kielikoulutuksiin ja yleistason valmennuksiin, tulkitsi työministeri Lauri Ihalainen tutkimusta.  – Maahanmuuttajat käyttävät palveluja kiitettävästi mutta eivät työllisty. Palveluketju katkeaa, kun tullaan lähemmäs työelämää.

– Viime syksyn lisätalousarviossa osoitettiin 5 miljoonaa euroa lisärahaa maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen ja ammattikoulutuksen yhdistämiseen. Tämä on askel oikeaan suuntaan, ministeri totesi. Aiemmat tutkimustulokset nimittäin osoittavat, että tukityöpaikan saatuaan tai päästyään ammatilliseen työvoimakoulutukseen maahanmuuttajat työllistyvät lähes yhtä hyvin kuin suomalaisetkin.

Tiedot kielitaidosta puuttuvat

Tutkimuksessa selvisi, että maahanmuuttajien kielitaitoa ja ammattiosaamista koskevat rekisteritiedot ovat niin puutteelliset, ettei niitä voitu tutkia. Ministerin mukaan tietojen kirjaamista pitää nyt parantaa. – Palveluja on vaikea kohdistaa ja kehittää ilman työllistymisen kannalta olennaisia tietoja, Ihalainen sanoi.

Tutkimuksen myönteistä antia oli havainto, että maahanmuuttajanaisten työllistymistä on onnistuttu TE-palveluilla tukemaan. Maahanmuuttajamiehillä on naisia useammin töitä, mutta naisten työllisyys paranee paljon miehiä nopeammin heidän Suomessa oloaikanaan.

– Ikääntyvä Suomi tarvitsee kipeästi uutta työvoimaa, työministeri korosti. – On tärkeää, että työvoimapalvelut auttavat maahanmuuttajat ripeästi kiinni työelämään. Työpaikan saaminen on maahanmuuttajalle itselleen avain itsenäiseen elämään, ministeri jatkoi.

Työ- ja elinkeinoministeriön, Pellervon taloustutkimuksen, Suomen Kuntaliiton, Espoon, Helsingin ja Tampereen kaupunkien ja Uudenmaan liiton rahoittaman tutkimuksen toteutti Pellervon taloustutkimus yhdessä Ramboll Management Consultingin kanssa. Tutkimuksessa käytettiin yksilötason rekisteriaineistoa vuosilta 2000-2010 sekä haastatteluaineistoa.

Maahanmuuttajien työllistyminen – Taustatekijät, työnhaku ja työvoimapalvelut -julkaisun voi tilata sähköpostitse: asiakaspalvelu.publishing(at)edita.fi tai ostaa verkkokirjakaupasta: http://www.edita.fi/netmarket

Tutkimus on luettavissa lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla osoitteessa http://www.tem.fi/julkaisut

Lisätiedot: työmarkkinaneuvos Matti Sihto, TEM, puh. 050 396 0092

Tiedote työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla.