Tiedote: Viittomakielen yhteistyöryhmä perustettu

Oikeusministeriön tiedote (20.3.2015):

Viittomakielen yhteistyöryhmä perustettu

Oikeusministeriö on asettanut viittomakielen yhteistyöryhmän, joka käsittelee valtioneuvoston piirissä ajankohtaisia viittomakieleen liittyviä asioita ja pyrkii varmistamaan hyvää tiedonkulkua keskeisten toimijoiden välillä.

Työryhmän tehtävänä on laatia selvitys suomenruotsalaista viittomakieltä käyttävien kokonaistilanteesta. Suomenruotsalainen viittomakieli on erittäin uhanalainen kieli ja siksi tarkempi selvitys on tarpeen.

Lisäksi työryhmä seuraa viittomakielilain toteutumista. Eduskunta hyväksyi 12.3.2015 hallituksen esityksen viittomakielilaiksi. Viittomakielilakia valmistellut työryhmä piti tärkeänä, että erillisen viittomakielilain säätämisen lisäksi parannettaisiin nykyisen lainsäädännön toimivuutta ja soveltamista ja kehitettäisiin olemassa olevaa hallinnonalojen lainsäädäntöä.

Työryhmän toimikausi on 31.12.2016 asti.

Lisätiedot:
työryhmän puheenjohtaja, johtaja Johanna Suurpää, oikeusministeriö, puh. 02951 50534

Linkit
Työryhmän asettamispäätös ja kokoonpano

Tiedote oikeusministeriön sivuilla