Tiedote: Viittomakieliasioiden neuvottelukunnasta annettiin asetus

Oikeusministeriö 9.10.2020 15.16 Tiedote

Valtioneuvosto antoi asetuksen viittomakieliasioiden neuvottelukunnasta. Neuvottelukunta on järjestöjen ja viranomaisten foorumi, joka seuraa ja arvioi viittomakieltä käyttävien perusoikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutumista.

- Olen erittäin iloinen, että pääsemme edistämään viittomakielisten oikeuksia toteuttamalla asiaa koskevaa hallitusohjelmakirjausta. Neuvottelukunnan perustaminen on tärkeä askel kohti yhdenvertaisuutta. Sen arvioiden perusteella voimme paremmin löytää konkreettisia tapoja parantaa viittomakieltä käyttävien asemaa yhteiskunnassa, sanoo oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Neuvottelukunta edistää myös vuoropuhelua ja yhteistyötä viittomakieltä käyttävien ja viranomaisten välillä, toimii asiantuntijaelimenä antamalla lausuntoja sekä tekemällä esityksiä sekä seuraa ja arvioi viittomakielilain sekä viittomakieltä käyttävien yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja muiden perusoikeuksien toteutumista.

Neuvottelukunta koostuu ministeriöiden, muiden viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan edustajista. Viittomakieliasioiden neuvottelukunta asetetaan kuluvan vuoden aikana.

Viittomakieliasioiden neuvottelukunnan perustaminen toteuttaa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaa.

Lisätietoja:

erityisavustaja Niklas Mannfolk, puh. 050 306 3990, etunimi.sukunimi@om.fi

hallitussihteeri Maria Soininen, puh. 0295 150 072, etunimi.sukunimi@om.fi

 

Valtioneuvoston päätökset

Hankesivu

Oikeusministeriön verkkopalvelu | oikeusministerio.fi | viestinta.om@om.fi

 

Alkuperäinen tiedote oikeusministeriön sivuilla