Tiedote: Virkakielityöryhmä kutsuu kansalaisia parantamaan virkakieltä

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote (4.7.2013)

Virkakielityöryhmä kutsuu kansalaisia parantamaan virkakieltä

Virkakielityöryhmä haluaa kuulla, miten suomalaiset neuvoisivat viranomaisia ilmaisemaan itseään paremmin. Kansalaiset voivat ehdottaa omien asiointikokemustensa pohjalta parannuksia viranomaisten kirjoittamiseen. Yhtä lailla voi esittää esimerkkejä onnistuneesta viranomaisviestinnästä.

Ehdotukset voivat koskea kaikkea viranomaisen kielenkäyttöä: lakikieltä, viranomaisten kirjeitä, hakemuslomakkeita, virastojen tai niiden yksiköiden nimiä jne. Ne voivat myös koskea kirjoittamiseen ja viestintään liittyviä menettelytapoja.

Parannusehdotus voi olla vaikkapa olennaisten tietojen lisääminen kirjeeseen. Ehdottaa voi mitä tahansa, mikä auttaa ymmärtämään viranomaisen viestin ilman lisätietojen pyytämistä. Esimerkit hyvistä käytännöistä virkakieliryhmä taas voi tuoda muiden viranomaisten hyödynnettäviksi.

Parannusehdotusten ja hyvien esimerkkien keruulomake on Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) verkkosivuilla osoitteessa http://www.kotus.fi/. Ehdotuksia voi tehdä elokuun 31. päivään asti.

Opetus- ja kulttuuriministeriön virkakielityöryhmä laatii toimintaohjelmaa lainsäädännön, viranomaisviestinnän ja asioinnin kielen kehittämiseksi. Toimintaohjelmassa on määrä esittää käytännön toimia, joita viranomaiset voivat hyödyntää kehittäessään tekstiensä laatua. Selkeä, ymmärrettävä ja asiallinen kielenkäyttö helpottaa viranomaisten ja kansalaisten vuorovaikutusta, ja sitä vaatii viranomaisilta myös voimassa oleva hallintolaki.

Toimintaohjelma sisältyy pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan. Tammikuussa 2013 opetus- ja kulttuuriministeriö asetti ohjelmaa laatimaan työryhmän, jonka määräaika on 31.10.2013.

Tiedote opetus- ja kulttuuriminiteriön sivuilla

Lisätietoja:

Pirkko Nuolijärvi, Kotimaisten kielten keskuksen johtaja, virkakielityöryhmän puheenjohtaja, puh. 0295 333 220, pirkko.nuolijarvi@kotus.fi
Aino Piehl, virkakielityöryhmän sihteeri, puh. 0295 333 271, aino.piehl@kotus.fi
_ _ _

Lisää tietoa virkakielityöryhmästä (OKM-tiedote 6.2.2013)