Tilannekatsaus romanioppilaiden perusopetuksesta 2010-2011 julkaistu 15.3.2012

Uusi julkaisu Opetushallitukselta: Romanioppilaiden perusopetuksen tilannekatsaus 2010-2011 ja toimenpide-ehdotukset

Opetushallituksen tiedotteesta (15.3.2012):

Yhä useampi romaninuori suoriutuu hyvin peruskoulusta

Romanilasten osallistuminen esiopetukseen on lisääntynyt merkittävästi kymmenessä vuodessa. Yhä useampi romaninuori suoriutuu hyvin peruskoulusta ja jatkaa opintojaan ammattikoulutuksessa.

Romanikielen opiskelu lisääntynyt

Romanikielen opetus on yli kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Rehtorien mukaan lukuvuonna 2010–2011 yhteensä 149 romanioppilasta sai koulussa romanikielen opetusta. Opetushallituksen valtionavustustilastoinnin mukaan luku oli tätäkin suurempi: yhteensä 174 oppilasta sai romanikielen opetusta keväällä 2010. Rehtorit kuitenkin informoivat melko harvoin romanikoteja romanikielen opetuksen mahdollisuudesta.

Romanihuoltajien ja -oppilaiden vastausten perusteella romanikielellä on aivan erityinen merkitys ja sen osaamisen katsotaan vahvistavan romani-identiteettiä. Etelä-Suomessa neljännes romanioppilaista sai romanikielen opetusta. Muualla Suomessa romanikielen opetuksen osuus oli selvästi pienempi.

Opetushallituksen tekemä tilannekatsaus esittelee sähköisen rehtorikyselyn ja romanihuoltajien ja -oppilaiden haastatteluaineiston tulokset. Selvityksessä käsitellään muun muassa romanioppilaiden yleistä koulumenestystä ja jatkokoulutukseen hakeutumista, romanikotien ja koulujen välistä yhteistyötä sekä romanikielen opetusta.

Tiedote kokonaisuudessaan

Tilannekatsaus